Meester hoe werkt het?

Er dreigt een groot tekort aan technici in Nederland. Hierdoor zal een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid de komende jaren naar het buitenland verdwijnen, vreest ondernemersorganisatie FME-CWM. Toch kiezen weinig leerlingen voor een technische studie. Om leerlingen al op een jonge leeftijd voor techniek te interesseren, zijn de AVS en Programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) het project Meester hoe werkt het? gestart.

Project `Meester hoe werkt het?´ stimuleert techniek in het basisonderwijs
Ruim duizend scholen werken al nauw samen met het bedrijfsleven om de interesse van kinderen voor techniek aan te moedigen. Om die belangstelling te verbreden werd het project Meester hoe werkt het? in het leven geroepen. Een ontwerpwedstrijd waarbij vakmensen lesideen bedenken om kinderen kennis te laten maken met de wereld van techniek. Tijdens het AVS congres op 27 april aanstaande zullen de vakmensen met de meest waardevolle ideen worden beloond met een geldprijs van ieder 5000 euro.

Te weinig kennis en middelen
Kinderen vragen elke dag honderduit over hoe, wat en wanneer. Vaak staan we in het onderwijs dan met lege handen, omdat we de middelen en de kennis niet hebben om technische vragen te beantwoorden. Toch hebben we in de nieuwe kerndoelen met elkaar afgesproken om techniek op te nemen in het curriculum van de school. Op Europees niveau (Lissabon) hebben we afgesproken dat techniek en kennis delen nadrukkelijk op de agenda van de regeringen van de Europese landen komen te staan. Niet voor niets is onze premier voorzitter van het innovatieplatform.

Meer waarde door delen
Onder dit motto willen de AVS en Programma VTB bedrijven, vakmensen, managers en leerkrachten als kennispartners hun praktijkervaringen met de onderwijswereld laten delen. Door de dagelijkse uitwisseling van kennisvragen en antwoorden (ontdekkingen), goede voorbeelden, nieuwe ontwikkelingen, bruikbare concepten en geslaagde projecten wordt de toegang tot actuele, bruikbare toepassingen in techniek en kennis groter. Hiermee hopen de initiatiefnemers dat Nederland weer koploper wordt in de Europese kenniseconomie. Kent u die vakman die kinderen op de basisschool een zetje kan geven bij hun technische ontdekkingstocht? Wijs hem of haar dan op de website http://www.meesterhoewerkthet.nl/met meer dan honderd vragen van en voor nieuwsgierige kinderen die wachten op een leuke opdracht om zelf te ontdekken hoe iets werkt.

Auteur: Eelco Dam en Jos Kooij
Verder in dit nummer
Kader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.