’Meeste leerlingen nog steeds niet erg mediawijs’

Uit het ITS-onderzoek ‘Mediawijsheid in het onderwijs in 2010' blijkt dat leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs het belangrijk vinden dat zij zelf ook mediawijs zijn, om leerlingen mediawijs te kunnen maken. Daarbij kunnen ondersteuning, voldoende lestijd en geschikt lesmateriaal helpen. Aandacht voor mediawijsheid op school is volgens leerkrachten noodzakelijk, omdat ze de meeste leerlingen nog steeds niet erg ‘mediawijs' vinden.Leerkrachten merken bijvoorbeeld vaker dat leerlingen last hebben van de risico's van internet, zoals digitaal pesten, misbruik van persoonlijke gegevens of ongewenste intimiteiten.

Volgens ruim de helft van de leerkrachten zijn veel leerlingen zich niet bewust van de risico’s van internet en wapenen zij zich daar onvoldoende tegen.Zowel in het po als het vo wordt volgens leerkrachten op het gebied van mediawijsheidnog steeds de meeste aandacht besteed aan de vaardigheid in het opzoeken en beoordelen van informatie. Dit gebeurt meestal tijdens de reguliere les of door het werken aan opdrachten en werkstukken. Het percentage themaweken over mediawijsheid steeg.De leerkrachten konden in de vragenlijst aangeven wat er op school nodig isom leerlingen mediawijsheid bij te brengen. Regelmatig genoemd werden:-Kennis over ict en media: leerkrachten geven aan dat zij eerst zelf mediawijs moeten zijn voordat ze het hun leerlingen kunnen leren. Ze vinden dat bijscholing mogelijk moet zijn, maar ze gevenook aan dat aanvullende training niet voor alle leerkrachten noodzakelijk is.-Meer lestijd voor mediawijsheid: sommigen signaleren dat deze lestijd niet altijd beschikbaar is, want dan komen andere vakken in de knel.-Voldoende computers en goed materiaal.-Lesmateriaal, lesopdrachten of programma’: sommige leerkrachten willengraag opdrachten die in bestaande vakken geïntegreerd kunnen worden.OudersNaast deze vier meest genoemde onderwerpen werden ook andere suggesties gedaan, zoals het betrekken van ouders bij het bevorderen van mediawijsheid, ondersteuning van een (externe) deskundige, structureel schoolbeleid of protocollen over mediawijsheid.Veel leerkrachten vinden dat het bijbrengen van mediawijsheid een gezamenlijke taak van school en ouders moet zijn. Maar een meerderheid van de leerkrachten vindt dat leerlingen thuis lang niet altijd de vaardigheden leren om informatie te zoeken en te beoordelen. Hetzelfde geldt voor het creatief gebruiken van media.Leerlingen die deze vaardigheden thuis niet leren moeten volgens de leerkrachten buitenshuis mediawijs worden.

De onderzoekers wijzen erop dat een training voor ouders en bijscholing voor leerkrachten bijvoorbeeld gecombineerd kan worden (om de kosten te drukken).Integreren in bestaande vakkenOok bevelen de onderzoekers aan om mediawijsheid te integreren in bestaande vakken. “Er dient gezorgd te worden voor eenvoudig te gebruiken materiaal waarmee leerkrachten gemakkelijk mediawijsheid in hun lessen aan kunnen bieden. Bijvoorbeeld een tekstanalyse waarbij de tekst over de risico’s van internet gaat, of opdrachten waarbij leerlingen informatie over het vak op internet moeten zoeken en beoordelen. Er ligt een uitdaging om uitgevers te stimuleren mediawijsheid te integreren in de bestaande methoden voor de vakken. Op deze indirect manier kan mediawijsheid een structurele plaats in het onderwijs krijgen.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.