Meeruren-bonus aantrekkelijk bij financiële prikkel

Minister Wiersma heeft een onderzoek (van ResarchNed) naar de mogelijkheden van een meeruren-bonus in het onderwijs naar de Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat meer uren werken voor onderwijsprofessionals alleen interessant is bij een voldoende financiële prikkel.

“Voor een bonus van 150 euro netto per maand voor de duur van een jaar wil circa 10 procent van de deeltijd leraren waarschijnlijk hun contract gedurende een jaar met een dag uitbreiden, bij een bonus van 400 euro netto gaat dat om circa 40 procent,” schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het van belang is dat medewerkers meer uren willen werken als kan aangesloten worden bij de privésituatie, bijvoorbeeld door het organiseren van kinderopvang.

Wiersma stuurt een bijlage aan de Kamerbrief mee, de zogenaamde menukaart voor contractuitbreiding: een informatief document waarin de ervaringen van een tiental besturen worden gedeeld, die hebben geëxperimenteerd met het inzetten van allerlei prikkels (financieel en niet-financieel) om mensen te stimuleren om meer uren te gaan werken. Ook is juridische informatie toegevoegd: wat mag wel en wat mag niet. “De voorbeelden, praktische informatie, juridische mogelijkheden en resultaten van de onderzoeken die ik in deze brief heb geschetst kunnen schoolbesturen en leraren ondersteuning bieden bij het uitbreiden van hun contract,” aldus de minister.

Links