Meerlingenverlof per 1 april 2018 gewijzigd

Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken.

Momenteel is het al geregeld dat vrouwen, die zwanger zijn van een meerling, op dit moment al meer zwangerschapsverlof krijgen. Zij hebben recht op zwangerschapsverlof vanaf 10 tot 8 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling, terwijl voor andere vrouwen het zwangerschapsverlof 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke datum aanvangt. In de praktijk leidt dit echter vaak niet tot daadwerkelijk langer verlof. Vrouwen die zwanger zijn van een meerling bevallen namelijk vaak voor de vermoedelijke datum van de bevalling. 

De wetgeving is nu aangepast, zodat vrouwen die een meerling krijgen in totaal minimaal 20 weken verlof hebben. Het bevallingsverlof voor deze vrouwen duurt 10 weken plus het aantal weken dat het zwangerschapsverlof minder dan 10 weken heeft bedragen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.