Vanaf 11 mei gaan de deuren van basisscholen weer voorzichtig open. Maar dat betekent niet dat alle problemen direct zijn opgelost. Ondanks hun zorgen is een meerderheid van de ouders (54 procent) positief verrast door de aanpak van de school tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Het beeld dat ouders hebben van leerkrachten is ook veranderd; 40 procent van hen heeft meer respect gekregen voor degenen die voor de klas staan. Daarnaast geven drie op de tien (29 procent) ouders aan dat ze positiever tegen de baan van leerkracht aan zijn gaan kijken in de afgelopen periode. Het respect voor het onderwijs lijkt – na een aantal weken eigen ervaring met thuisonderwijs – toegenomen. Het leraarschap is en blijft een vak apart.  

Fysiek onderwijs blijft cruciaal
Over het thuis lesgeven zijn ouders verdeeld. Ruim een derde van de ouders met schoolgaande kinderen (36 procent) is positief over het online-/thuisonderwijs. Daar staat tegenover dat 25 procent van de ouders negatief aankijkt tegen deze nieuwe manier van lesgeven. Met name ouders met kinderen in het voorgezet onderwijs (31 procent) zijn hierover niet te spreken. 

De helft van de ondervraagde ouders (53 procent) ziet digitale lessen als een goed alternatief voor fysieke lessen. Aan de andere kant vindt bijna driekwart (74 procent) van de ouders, vooral met kinderen in het po, vo en mbo, het ook echt belangrijk dat hun kind leert met fysieke uitleg en/of ondersteuning van de leerkracht in plaats van alleen online. In die zin is online onderwijs niet de nieuwe normaal, fysiek onderwijs blijft cruciaal. 
Hoewel 44 procent van de ouders ook kansen ziet voor onderwijs op afstand, is het voor hen dan ook geen vervanging van fysiek onderwijs, maar eerder een aanvulling. Vaders zijn overwegend positiever over onderwijs op afstand dan moeders. 

Belemmeringen lager opgeleide ouders 
Hoe de verschillende apps en systemen die de school gebruikt voor onderwijs op afstand worden ervaren, verschilt onder de ouders; 32 procent vindt het lastig dat de school met verschillende systemen werkt, maar 29 procent vindt het geen probleem en kan hier ook goed mee overweg. Met name lager opgeleide ouders ervaren ongemak bij de diverse (nieuwe) online onderwijsmethodes.   
Een meerderheid (58 procent) van de ouders heeft het gevoel goed in staat te zijn om hun kind te ondersteunen bij het onderwijs op afstand, vooral ouders met kinderen in het basisonderwijs (70 procent) kunnen gemakkelijk ondersteuning bieden. Meer dan driekwart (76 procent) van hen voelt zich ook zeer betrokken bij het (t)huiswerk van hun kind. Daartegenover geeft 14 procent aan zijn of haar kind onvoldoende te kunnen ondersteunen, dit geldt met name voor lager opgeleide ouders. Bijna een kwart (23 procent) van de lager opgeleide ouders geeft aan onvoldoende begeleiding te kunnen geven ten opzichte van 9 procent van de hoger opgeleide ouders.     

Zorgen
Een derde (33 procent) van de ouders met schoolgaande kinderen maakt zich dan ook zorgen om de ontwikkeling van hun kind. Ruim een vijfde (22 procent) is bang dat hun kind geen goede aansluiting op het vervolgonderwijs zal hebben door de huidige coronacrisis.
 

Gerelateerd nieuws