AVS: geen afstandsonderwijs mogelijk voor thuisblijvers vanwege personeelstekort

Een ruime meerderheid van de ouders (75 procent) is geen voorstander van strengere coronamaatregelen op school. Ouders vinden met name het verplichten van een mondkapje (77 procent) en het opnemen van de temperatuur van kinderen (76 procent) geen wenselijke maatregel. Ook zien ze weinig in het houden van 1,5 meter afstand of het halveren van de klassen. Dat blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren geeft in RTL Nieuws commentaar op het niet kunnen organiseren van afstandsonderwijs voor thuisblijvers door personeelstekort in het onderwijs.

Tussen de 25.000 en 50.000 kinderen blijven thuis vanwege corona, omdat ze bang zijn corona te krijgen. Deze kinderen proberen thuis lessen te volgen, maar veel scholen zijn gestopt met online onderwijs. Petra van Haren op maandagavond 31 augustus in RTL Nieuws: “Op dit moment, door de corona, hebben we een enorm capaciteitsprobleem en gaat het niet lukken om onderwijs op school te geven en ook afstandsonderwijs. Dus we zien echt zorgen over de kinderen die thuisblijven of je daar voldoende kwaliteit voor kan blijven bieden.”

Onderwijs op afstand is straks sowieso onvermijdelijk, zegt Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. “Zeker in de herfst, als we normaal gesproken al veel ziekte hebben met griep en verkoudheid. En we weten dat je bij klachten thuis moet blijven. Dat zou betekenen dat veel kinderen en ook veel leraren thuis komen te zitten. Dan zullen we voor een deel toch terug moeten vallen op afstandsonderwijs.”

Verschil mening ouders po en vo

Uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat er een verschil is tussen de mening van ouders met kinderen op de basisschool of de middelbare school. Ouders met kinderen op de middelbare school pleiten iets vaker voor strengere maatregelen dan ouders met kinderen op de basisschool. Bijna alle kinderen gaan na de zomervakantie weer volledig naar school. Slechts 1 procent van de ouders laat zijn of haar kind (nog) niet naar school gaan. Meestal is de reden daarvoor dat het kind of een gezinslid in de risicogroep valt.

De meeste scholen hebben ouders geïnformeerd over het opengaan van de scholen en de maatregelen die ze nemen om coronabesmetting te voorkomen. Driekwart van de ouders is (heel) tevreden over deze communicatie.

Ventilatie

Ouders vinden het belangrijk dat er goed geventileerd wordt en vinden dat scholen moeten investeren in een goed werkend ventilatiesysteem. Opvallend is dat 34 procent van de ouders niet weet of de ventilatie op school goed functioneert. 11 procent denkt dat het (zeer) slecht geregeld is, 42 procent denkt dat het goed geregeld is.

Beperkt risico op coronabesmetting op school

De meeste ouders schatten het risico op coronabesmetting op school laag in (61 procent). 11 procent maakt zich wel flinke tot ernstige zorgen en vindt het risico (te) groot. Ouders van kinderen op de middelbare school maken zich meer zorgen dan ouders van kinderen op de basisschool. Op de middelbare school ziet 44 procent van de ouders een risico op coronabesmetting op school, tegenover 29 procent van de ouders op de basisschool.

Combinatie fysiek les en les op afstand

De meeste ouders (52 procent) willen dat hun kind de komende tijd – zolang de coronacrisis nog duurt – gewoon naar school gaat en alle lessen op school volgt. 22 procent zou graag een combinatie van fysiek op school en les op afstand zien. De ouders op de middelbare school zien meer in een combinatie van fysiek les en onderwijs op afstand (31 procent) dan ouders met kinderen op de basisschool (17 procent).

Soepel omgaan met leerplicht

Nu de scholen weer volledig open zijn, geldt ook de leerplicht weer volledig. De meeste ouders vinden dit goed (76 procent). De helft van de ouders geeft wel aan dat scholen en de leerplichtambtenaar soepel om moeten gaan met ouders die angst hebben voor coronabesmetting op school.

Links

Gerelateerd nieuws