Wat willen leerlingen behouden aan het online leren van de afgelopen periode? Vooral het zelf kunnen bepalen van hun planning en tempo zou moeten blijven. Dit bleek uit een grootschalig onderzoek dat de CED-Groep uitzette onder ruim 10.000 kinderen en jongeren die thuis hebben gewerkt met de digitale lessen voor begrijpend lezen van Nieuwsbegrip. Het onderzoek geeft veel stof tot nadenken over de digitale toekomst van het onderwijs.

Doordat er nu veel ervaring is opgedaan met online leren en onderwijs op afstand, is het een logisch moment om te onderzoeken: hoe hebben kinderen het thuisonderwijs beleefd? Willen leerlingen bijvoorbeeld lessen online blijven doen? Maar liefst 84 procent gaf aan soms (34 procent) of altijd (50 procent) lessen online te willen maken. 78 procent van de leerlingen wil instructiefilmpjes van hun leraren behouden en over het beeldbellen met hun leraar is 83 procent van de ondervraagde leerlingen positief.

Meer zelfstandig doen en eigen tempo bepalen
Het merendeel van de kinderen vindt het in meer of mindere mate prettig om meer zelfstandig en alleen te kunnen werken. 78 procent wil dit behouden. Gemiddeld 87 procent van de leerlingen geeft aan de flexibiliteit in de planning heel graag te willen behouden. Slechts 7 procent hecht hier geen waarde aan. 93 procent van de kinderen laten weten dat hun eigen invloed op het tempo belangrijk is.
 
Knuffelen met hamsters
De leerlingen werd gevraagd wat ze verder als prettig hebben ervaren aan het thuiswerken. Die antwoorden variëren van ‘ dat ik met mijn hamster kan knuffelen ’ en ‘de rust thuis ’ tot ‘ ik vind het maar saai, ik doe het liever met iemand samen ’. Het meest in het oog springt wel dat kinderen zelf willen bepalen wat ze doen, wanneer en hoe snel. Ook vinden veel kinderen het leuk om op een laptop of computer te werken.

Links