AVS-peiling

Afgelopen weken peilde de AVS de tevredenheid van haar leden met name over de communicatie met en vanuit de vereniging. Over het algemeen kreeg de AVS een rapportcijfer 7,9. Vorig jaar lag de tevredenheid op 7,2 en daarmee steeg de tevredenheid in 2020 met 0,7 punten. In totaal zegt 86 procent van de leden de AVS aan te bevelen aan anderen en 10 procent zegt dat misschien te doen. De Net Promoter Score komt op 20.

Leden maken vooral veel gebruik van Kader Primair (82 procent), de peilingen (79 procent) en publicaties (76 procent). Ook maakt een meerderheid van de leden actief gebruik van de wekelijkse nieuwsbrieven (70 procent) en de website (65 procent). Daarnaast zijn de AVS Helpdesk, het Schoolleiderscongres en de AVS Academie in trek. AVS Voordeel en Studiereizen worden momenteel door minder leden gebruikt en verdienen mogelijk nog meer aandacht, net als de netwerkbijeenkomsten.

Tevredenheid over communicatiemiddelen

De meeste schoolleiders zijn tevreden over het contact via telefoon en met name e-mail. De digitale nieuwsbrief en Kader Primair worden als meest positief beoordeeld. Ondanks dat slechts een derde heel actief gebruik maakt van de social media kanalen is men ook daarover overwegend positief. Over de schoolleidersagenda is wat twijfel, daar 40 procent hierover tevreden is, 18 procent niet tevreden is en de overige leden hier neutraal of niet van toepassing invulden. Ook het jaarverslag wordt door slechts 27 procent beoordeeld, waarvan het merendeel van 25 procent wel positief is.

Nieuwe website en huisstijl

Op 1 januari 2020 voerde de AVS een nieuwe visuele identiteit in. Voor ruim tweederde was dit een positieve verandering. In de zomer van 2020 lanceerde de AVS een nieuwe website. Daarin zijn vrijwel alle leden tevreden over de nieuwsvoorziening, vormgeving en zoekfunctie. De blogs, kennisbank en netwerkpagina worden ook erg positief ervaren, maar daar is nog verbetering mogelijk.

Verder valt op dat leden de artikelen op de site heel relevant vinden en het inschrijven voor de AVS Academie zeer makkelijk gaat. Nog niet iedereen kan altijd vinden wat hij zoekt en dat verdient wel aandacht. 8 procent van de leden is het eens met de stelling dat de artikelen te lang zijn, maar daar is 26 procent het niet mee eens en de rest onthield zich van een stem.

Kader Primair

Veruit het meest gebruikte communicatiemiddel van de AVS is Kader Primair. Ruim 46 procent van de leden leest het vakblad altijd, 33 procent meestal en 15 procent soms. Slechts 6 procent zegt nauwelijks gebruik te maken van Kader Primair. Bijna 80 procent beoordeelt het magazine als positief, waarvan 10 procent zelfs uitstekend. Zo’n 3 procent vindt de kwaliteit matig.

Voor 87 procent is de verschijningsfrequentie voldoende, voor 10 procent te hoog en voor 3 procent zou het nog vaker mogen. 20 procent leest het blad van begin tot einde helemaal door, terwijl 80 procent dat op onderdelen doet. Met name de actueelrubriek, thema-artikelen en overige artikelen zijn in trek.

Zo’n 72 procent ontvangt Kader Primair het liefst, zoals nu het geval is, op papier. 14 procent van deze groep zou het blad daarnaast ook digitaal willen ontvangen. 20 procent van de leden wil het blad het liefst digitaal ontvangen en 6 procent deels digitaal en deels op papier. In 2021 wil de AVS het vakblad nog restylen.

Schoolleidersagenda/Jaargids

Bijna 60 procent van de leden maakt nooit of nauwelijks gebruik van de agenda. 19 procent maakt actief gebruik van de agenda en 22 procent soms. Van de leden zegt 26 procent de agenda geheel in papier te willen ontvangen, 37 procent helemaal digitaal, 7 procent wil de agenda liefst zowel digitaal en op papier ontvangen, 7 procent deels digitaal en deels op papier en 23 procent wil hem liever helemaal niet ontvangen.

Social media

De meeste leden volgen de AVS via LinkedIn, daarna gevolgd door Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

Gerelateerd nieuws