De verplichte maatschappelijke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs die drie jaar geleden werd ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Na een debat afgelopen dinsdag bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voor een vrijwillig karakter van de stage te zijn.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil af van de verplichte maatschappelijke stage die drie jaar geleden in het leven was geroepen om jongeren meer maatschappelijk bewust te maken en hen te betrekken bij de samenleving. Hoewel veel scholen zich in eerste instantie verzetten tegen de invoering van de verplichte stage, blijkt nu uit onderzoek van EenVandaag dat zowel scholen, als leerlingen en de betrokken bedrijven erg enthousiast zijn. Twee derde van de scholieren geeft aan de maatschappelijke stage hoog te waarderen. Verder is 82 procent van de ouders positief en 84 procent van de schoolleiders. De opbrengsten van de stage zijn dan ook niet de reden voor de Kamer om het wetsvoorstel van Dekker te steunen. Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage levert een bezuiniging van 75 miljoen euro op en scheelt de scholen volgens Dekker ‘een forse vermindering van administratieve lasten’. Dekker: “In mijn visie geeft het ook meer ruimte voor scholen om die dingen te kiezen die bij hen passen, die hun een identiteit en een eigen profiel geven.” Verder constateert Dekker dat de kwaliteit van de stages per school enorm wisselt. “Er zijn ook scholen die zeggen dit eigenlijk een beetje met tegenzin te doen, of dat hun leerlingen er minder enthousiast over zijn. Dat zijn scholen die dan op een andere manier vorm en inhoud kunnen geven aan de brede taak die het onderwijs heeft, inclusief alle doelen van burgerschapsonderwijs.” D66 is blij met het voorstel van Dekker. Kamerlid Paul van Meenen: “Maatschappelijke betrokkenheid laat zich niet afdwingen. Door de manier waarop wij het nu georganiseerd hebben, spekken wij vooral de kas van allerlei bureaus die voor de scholen deze stages regelen. Dat is geld dat veel scholen liever anders willen inzetten.”

Zwabberkoers
CDA, SP en ChristenUnie verzetten zich in het debat tegen de afschaffing van het verplichte karakter van de stage. CDA-Kamerlid Michel Rog: “Afschaffing zou op zijn zachtst gezegd een voorbeeld zijn van weinig continuïteit in overheidsbeleid. In een minder milde bui zou ik het zelfs ‘een zwabberkoers’ kunnen noemen.” ChristenUnie sloot zich bij het standpunt van het CDA aan en stelde dat er geen betere reclame is voor de participatiesamenleving dan de maatschappelijke stage en noemt afschaffing ervan een voorbeeld van “onbehoorlijk bestuur”. Ook organisaties als ANWB, de Hartstichting, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lieten de dag voor het debat van zich horen. In een brief aan de Tweede Kamer vroegen ze om behoud van de stage. Uit onderzoek van de koepelorganisaties voor christelijke scholen zou meer dan de helft van de 130 aangesloten scholen de maatschappelijke stage willen behouden. Volgens Dekker zijn de scholen vrij om zelf door te gaan met de stage.
De Tweede Kamer stemt op 11 februari over de maatschappelijk stage.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws