Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari

Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel bestuur als de ledenraad positief advies voorgelegd aan de leden. Nu ook zij positief stemmen blijft de AVS, samen met de andere bonden en de PO Raad die ook hun leden peilen, toewerken naar een definitieve CAO 2019-2020. Begin januari hoopt de AVS het traject af te ronden.
 
Toch roept de AVS de schoolleiders van Nederland op om op 30 en 31 januari te staken. Omdat het afsluiten van een cao met nieuwe salarisschalen en functiebeschrijvingen voor de AVS en haar leden topprioriteit had, wilde de vereniging dat eerst afwachten. Uit een peiling over de onderwijsstaking op 30 en 31 januari blijkt echter dat 77% van onze leden nog altijd bereid is tot actie. 62% ziet nog steeds reden tot staken, voornamelijk om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten en het carrièreperspectief van schoolleiders te vergroten. Een meerderheid van de scholen geeft aan daadwerkelijk zijn deuren te sluiten op 30 en 31 januari.
 
Op basis van de ledenpeiling en om aansluiting te houden bij de andere bonden, roept ook de AVS op tot staken op 30 en 31 januari. Op deze manier blijven wij met de andere onderwijsbonden een sterk front vormen in de zoektocht naar meer structurele investeringen, waarbij voor de AVS het specifiek belang van schoolleiders wordt beoogd.

Links