Onder de noemer ‘Meer Muziek in de Klas’ zetten publieke en private partijen zich de komende vijf jaar in voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. Minister Bussemaker van OCW, directeur van Arcadis Carolien Gehrels en Joop van den Ende zetten zich in voor dit doel. Op 10 juni presenteerden zij in de Jaarbeurs in Utrecht welke partijen er meedoen.

Alle partijen die een belangrijke rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool zijn vertegenwoordigd in het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs: muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten, de publieke omroep en opleidingsinstituten als de pabo’s en de conservatoria. Het platform, waar Hare Majesteit Koningin Maxima erevoorzitter van is, draagt de komende vijf jaar uit hoe belangrijk muziekonderwijs op de basisschool is en zetten hun kennis en netwerk hiervoor in. Om muziek structureel een plek te geven in het onderwijs is het belangrijk dat scholen samenwerken met partners uit de regio, zoals fanfares, muziekscholen en conservatoria. Ook is het de bedoeling dat vakdocenten en groepsleerkrachten opgeleid worden en dat leerlijnen en lesprogramma’s ontwikkeld worden.

Acties tv en internet
Om meer muziek in de klas te krijgen zet Van den Ende zich in voor media-aandacht hiervoor. Vanaf 2016 krijgen schoolklassen de kans om hun regio te vertegenwoordigen in een tv-programma dat om muziek in de klas draait. Dit programma is vanaf het najaar van 2016 te zien op NPO 3. De strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en zal te volgen zijn via internet.
 
Belang muziekonderwijs
Muziek maken is niet alleen belangrijk voor het plezier van kinderen. Het bespelen van een instrument draagt ook bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Bovendien versterkt samenspelen de sociale vaardigheden en draagt muziek bij aan betere schoolprestaties.
 
Handreiking Muziekonderwijs 2020
‘Méér Muziek in de Klas’ is een voortvloeisel van de Handreiking Muziekonderwijs 2020 dat in opdracht van minister Bussemaker door de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs is opgesteld. Deze handreiking beschrijft het belang van muziekonderwijs onder schooltijd en in de vrije tijd voor kinderen van vier tot twaalf jaar en geeft handvatten om dit muziekonderwijs in een publiek-private samenwerking vorm te geven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws