Meer zittenblijvers door dubbel advies

Het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs is voor het eerst sinds 2012  weer toegenomen. De stijging geldt voor alle leerjaren en op alle niveaus. Vorig schooljaar bleven 54.720 middelbare scholieren zitten (5,7 procent). Het jaar daarvoor bleef 5,4 procent van de leerlingen zitten. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarover meerdere media deze week berichtten.

Dit is een tegenvaller voor demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs die het aantal zittenblijvers wil terugdringen tot onder de vier procent in 2020. Zittenblijven is “ouderwets”, vindt de staatssecretaris en kost bovendien veel geld. Een tiener die een jaartje langer op school blijft kost het ministerie zo’n 7.400 euro, meldt Trouw.
De stijging houdt mogelijk verband met de steeds hogere ambities van leerlingen die bij een dubbeladvies meestal kiezen voor het hoogste niveau. Leerlingen willen liever zittenblijven dan afstromen naar een lager niveau. “Afstromen voelt vaak als falen”, aldus Tea Jonkman van DUO.

Brugklassers doubleren
Onderwijsdeskundige Hans Luyten van de Universiteit Twente vindt vooral de stijging van het aantal brugklassers dat doubleert opvallend, meldt de Volkskrant: het cijfer schommelde afgelopen jaren rondom de 2,3 procent, maar is vorig jaar gestegen naar 3,3 procent. “Een mogelijke verklaring is de invoering van de verplichte eindtoets in het schooljaar van 2014-2015”, zegt hij. “Deze toets (die het niveau van rekenen en taal voor leerlingen van groep 8 vaststelt) kan ertoe hebben bijgedragen dat meer leerlingen op een te hoog niveau zijn ingeschaald.”
De Volkskrant meldt dat niet alleen brugklassers, maar ook leerlingen in het voorlaatste jaar relatief vaak blijven zitten. In havo 4 deed 13,8 procent, oftewel 9.300 havisten, het vorige schooljaar over, een stijging van 1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor kan zijn dat scholen streven naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage.

Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen hebben een positief effect op het aantal zittenblijvers, zo blijkt uit een vorige maand gepubliceerd onderzoek van TIER, een aan de Universiteit van Maastricht verbonden onderwijsinstituut. Van de 11.527 leerlingen die vorig jaar een programma volgden, is 79,9 procent doorgestroomd naar het volgende jaar.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.