Kinderen op scholen met uitsluitend vmbo-onderwijs verlaten vaker voortijdig de school, dan kinderen op brede scholengemeenschappen. Deze leerlingen zullen vaker de arbeidsmarkt betreden zonder diploma. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het proefschrift van een onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht.

Volgens onderzoeker drs. Tanja Traag is al vroeg te voorspellen of een leerling de school zal verlaten zonder startkwalificatie. Het proces van voortijdig schoolverlaten zet namelijk al op jonge leeftijd in gang. Schoolprestaties, motivatie, schoolbeleving en de samenstelling van de vriendenkring van de leerling op 12-jarige leeftijd zijn al een indicator voor de verdere schoolcarrière. Traag stelt dat interventies en preventieve maatregelen die pas gedurende het voortgezet onderwijs en soms later worden ingezet, in feite al te laat komen.

Ook de sociale herkomst van de leerling en de betrokkenheid van de ouders spelen een rol. Ouders zien niet altijd de meerwaarde van onderwijs. “Daar waar het in sommige kringen een hoog aanzien geniet om een bepaald onderwijsniveau te behalen, is binnen lagere kringen soms eerder het tegenovergestelde het geval”, schrijft Traag. Uit het proefschrift blijkt verder dat naast individuele verschillen en verschillen tussen sociaaleconomische groepen, de kans op voortijdig schoolverlaten ook duidelijk verschilt tussen scholen. zijn tussen scholen in de kans dat een leerling een voortijdig schoolverlater wordt. Kinderen op scholen in verstedelijkte gebieden en kinderen op scholen met relatief veel allochtone leerlingen hebben een grotere kans zonder startkwalificatie van school te gaan.

Het proefschrift ‘Early school-leaving in the Netherlands. A multidisciplinary study of risk and protective factors explaining early school-leaving’,  van drs. T. Traag, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is via deze website te downloaden.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws