Afgelopen schooljaar zijn er meer leerlingen geslaagd in het voortgezet onderwijs dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met een andere opzet van de examens. Vanwege corona kon het centraal examen niet doorgaan; leerlingen moesten hun diploma halen op basis van hun schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen. Dat schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer.

Uit een rapportage van DUO blijkt dat de behaalde cijfers stabiel zijn. De schoolexamencijfers liggen gemiddeld genomen ongeveer op hetzelfde niveau als in eerdere jaren. Minister Slob: “De eindcijfers zijn bijna hetzelfde als normaal. Toch zijn er meer leerlingen geslaagd. Dat komt onder andere doordat we hen in deze uitzonderlijke omstandigheden meer herkansingsmogelijkheden en meer voorbereidingstijd hebben gegeven. Ik heb veel respect voor de leerlingen die in een moeilijke tijd hard gewerkt hebben om lastige vakken nog op te halen.”

Slagingspercentage

Voor alle schoolsoorten en leerwegen in het voortgezet onderwijs samen is het slagingspercentage gemiddeld 6,7 procentpunt hoger dan in eerdere jaren. Dit verschil varieert van 1,5 procentpunt hoger bij de kandidaten in vmbo-bb tot 9,2 procentpunt bij de havo-kandidaten.

Links

Gerelateerd nieuws