Vanaf 20 september gaat het kabinet verdere versoepelingen doorvoeren voor het onderwijs, dat is bekend gemaakt op de coronapersconferentie van 14 september jl. De regel dat hele klassen in quarantaine moeten bij een besmetting vervalt dan. Vanaf 25 september geldt ook de 1,5 meter maatregel niet meer. “We zijn blij dat er meer ruimte komt voor de scholen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Geen 1,5 meter en quarantaineregel meer

In navolging van het OMT-advies hoeven bij besmettingen straks ook niet meer hele klassen in quarantaine, maar alleen nauwe contacten van met covid besmette leerlingen of onderwijspersoneel. Leerlingen, collega’s en ouders hoeven straks ook geen anderhalve meter afstand meer te bewaren tot de leraren en schoolleiders. Van Haren: “De afgelopen weken werden op diverse scholen nog complete klassen naar huis gestuurd. Hoewel scholen meteen weer naar afstandsonderwijs schakelden, vraagt dat veel organisatie van schoolleiders. Daarbij weten we ook dat gewoon naar school gaan beter is en dus is het fijn dat deze versoepelingen worden doorgevoerd.”

Zonder mondkapjesplicht

In het voortgezet onderwijs is het vanaf 25 september niet langer verplicht om in de gangen een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht blijft nog wel bestaan voor het leerlingenvervoer. Eerder verviel de mondkapjesplicht al in publieke ruimten. Het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs waren hierop nog een uitzondering. “Het blijft natuurlijk spannend hoe dit najaar gaat verlopen. Het is daarom belangrijk om goed te monitoren hoe het met de besmettingen op scholen blijft gaan”, aldus Van Haren.

Ventilatie

Wel blijft de ventilatie op scholen belangrijk. Bij 2 op de 5 scholen is dit echter nog niet op orde, zo blijkt uit een recente peiling van de AVS onder duizend schooldirecteuren. Scholen kunnen hiervoor subsidie aanvragen, maar sommige scholen zitten in oude gebouwen en in sommige gevallen hebben het bestuur en/of de gemeente niet de middelen die nodig zijn als eigen bijdrage. “Als AVS hebben we ook zelfs voor corona aandacht gevraagd voor het binnenklimaat op scholen. Schoolleiders willen graag dat kinderen in gezonde gebouwen les krijgen.”

Basisregels blijven gelden, BCO voor kinderen in po en kinderopvang versoepeld

De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven gelden. Met het opvolgen van deze regels (zoals thuis blijven bij klachten en je laten testen door de GGD) en de inzet van preventief zelftesten door niet-immune personen worden besmettingen en verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen.

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Het verplichte gebruik van een mondneusmasker in het voortgezet (speciaal) onderwijs vervalt per 25 september 2021, evenals de verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel. Voor personen die niet als ‘immuun’ worden beschouwd (waaronder leerlingen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren) geldt in het v(s)o het advies om nog steeds twee keer per week een zelftest te doen. Ook geldt voor deze personen dat ze nog wel een quarantaine-advies kunnen krijgen bij een besmetting in de klas, als ze in nauw contact zijn geweest met de besmette persoon.

Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden:

  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker
  • Leerlingen van het vso dragen zoveel als mogelijk een mondneusmasker.

Brief over de versoepelingen

Op 16 september 2021 heeft minister Slob van Onderwijs de leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en schoolbestuurders per brief op de hoogte gesteld over de versoepelingen in het onderwijs, die op 20 september 2021 ingaan. Die brief is hieronder te dowloaden.

Bekijk onze veel gestelde vragen over de coronamaatregelen

Gerelateerd nieuws