“Meer vakleraren gym nodig ”

Gezamenlijk persbericht van AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders), KVLO (vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding) en SLO (Stichting Leerplanontwikkeling)

Er moeten meer gespecialiseerde leraren voor gymnastiek – oftewel bewegingsonderwijs – in het basisonderwijs komen. Dat stellen drie betrokken organisaties AVS, KVLO en SLO. In een gezamenlijke brochure voor het basisonderwijs breken zij een lans voor het benoemen van deze leraren.

De AVS, de Algemene Vereniging Schoolleiders, de KVLO, de vakvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding en de SLO, de Stichting Leerplanontwikkeling, pleiten voor meer gekwalificeerde leraren. Dit kunnen vakleerkrachten zijn maar ook gespecialiseerde groepsleraren.

De organisaties constateren dat basisscholen moeite hebben om de gymlessen door een bevoegde leraar te laten geven. Dit is een gevolg van de wetswijziging in 2000 die tot doel had de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren. Die wijziging hield in dat een afgestudeerde groepsleraar van de Pabo niet direct gymlessen mag geven, maar daarvoor nog een aanvullende opleiding tot specialist moet volgen. Nu wordt duidelijk dat er op basisscholen hierdoor organisatorische problemen ontstaan, of een tekort aan bevoegde leraren voor bewegingsonderwijs.

Om basisscholen op weg te helpen bij het organiseren van goed gekwalificeerd bewegingsonderwijs, hebben de KVLO, AVS en SLO gezamenlijk een brochure geschreven: “Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs”. Hierin breken de drie organisaties een lans voor het benoemen van gekwalificeerde leraren bewegingsonderwijs. Deze brochure wordt woensdag 8 oktober aangeboden aan de algemeen directeur van de VBS, de vertegenwoordiger van de besturenorganisaties in het basisonderwijs bij de Alliantie School en Sport.

Er zijn veel mogelijkheden om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te bevorderen en hiervoor een leraar voor bewegingsonderwijs aan te stellen. Een nieuwe mogelijkheid is  het inzetten van zogenoemde combinatiefunctionarissen, die zowel voor de basisschool als ook voor de brede school of voor een wijkvereniging of sportclubs actief zijn. Ook de lumpsum financiering biedt mogelijkheden.

Daarnaast kunnen studenten aan de Pabo tijdens en na de pabo-studie een aanvullende opleiding bewegingsonderwijs volgen. Op die manier krijgen zij ook de kwalificatie vakspecialist bewegingsonderwijs.

“Wij streven ernaar dat er in 2010 op 90 % van de basisscholen een gespecialiseerde leraar bewegingsonderwijs is. Elk kind heeft recht op kwalitatief goed bewegingsonderwijs, gegeven door iemand die daarvoor ook de juiste opleiding heeft gevolgd. En scholen hebben daar mogelijkheden voor. Wij willen ze helpen het percentage van 90% te halen.” zegt Gert van Driel, voorzitter van de KVLO.

Uit onderzoek in 2002 van het NIPO bleek dat er op 40 % van de basisscholen vakleraren gym werkzaam waren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.