Minister Slob wil meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Vanaf augustus 2020 wordt het aantal uren verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden pedagogisch beleidsmedewerkers met een HBO-opleiding ingezet om peuterleiders te helpen. De Ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hierover van minister Slob van Onderwijs.

Het kabinet heeft 170 miljoen euro uitgetrokken voor de structurele uitbreiding van de voorschoolse educatie. Het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden vergroot de kansen van kinderen en de samenleving vaart er wel bij. Het bevordert een goed opgeleide beroepsbevolking en het heeft positieve effecten op gezondheid, criminaliteit en werkloosheid.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voorschoolse educatie krijgen op de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers lezen voor aan de peuters, oefenen met woorden en cijfers, en leren hen samen te spelen. Deze peuters worden hierdoor onder andere taalvaardiger, krijgen een grotere woordenschat en kunnen zich beter concentreren.

In Nederland zijn er circa 4.500 kindercentra waar voorschoolse educatie wordt gegeven.

Gerelateerd nieuws