Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.

Eén van de grote uitdagingen voor schoolleiders is het gemotiveerd houden van leraren. Waarom is dit zo lastig? Dat komt onder andere doordat de politiek dit niet bepaald bevordert. Integendeel zelfs. Haagse regeltjes zitten leraren in de weg, waardoor de taak om hen toch gemotiveerd te houden op de schouders van de schoolleiders komt te liggen. Leraar zijn is niet zomaar een beroep. Leraren houden van hun vak en halen daar voldoening uit. Maar van deze voldoening alleen kunnen zij niet leven. Vijf jaar lang zaten leraren op de nullijn. Omdat de prijzen wel bleven stijgen, betekent dit in de praktijk dat leraren in die vijf jaar minder zijn gaan verdienen. Het is demotiverend voor een leraar die hard werkt om het beste uit zijn leerlingen te halen – daar met de jaren ook steeds beter in wordt – en daar niets van terugziet in het salaris. Gelukkig is deze regel inmiddels van de baan. Daar komt nog bij dat leraren naast de lessen die zij geven hele administraties moeten bijhouden. Van een gesprek en van een tussenresultaat moet weer een verslag worden gemaakt. Bij dat laatste kunnen leraren zich vaak niet aan de indruk onttrekken dat zij dit meer doen voor de inspectie dan voor de verbetering van het onderwijs. Door die hele papierwinkel heeft de leraar weinig tijd en ruimte over voor vernieuwing in het onderwijs. Als een leraar van zoveel administratie zou houden, dan was hij wel boekhouder geworden. Bovenop deze administratie komen de vele lesuren. Docenten geven zoveel les dat er weinig tijd overblijft om na te denken over het lesgeven zelf. Dit terwijl reflectie een belangrijke voorwaarde is voor vernieuwing. Leraren zitten ook juist in de positie om het onderwijs te veranderen, meer dan schoolleiders en politici. Platform Onderwijs2032 kan alleen slagen als leraren gemotiveerd zijn en de kans krijgen om veranderingen door te voeren. Hier ligt een opdracht voor de politiek. Wij als politici moeten opkomen voor leraren door ervoor te zorgen dat zij meer tijd en ruimte krijgen. Niet alleen voor vernieuwing in het onderwijs, maar altijd! Het is belangrijk dat leraren zich ook kunnen richten op de ontwikkeling van het onderwijs, hun eigen ontwikkeling en op meer individuele aandacht voor leerlingen. Op deze manier gaan zowel leerlingen als leraren erop vooruit. Om die reden heb ik in 2014, 2015 én in 2016 een motie ingediend om het aantal lesuren te verlagen naar maximaal 20 uur in het voortgezet onderwijs en maximaal 8 dagdelen in het basisonderwijs. Helaas hebben door toedoen van de PvdA, VVD en CDA de voorstellen het niet gehaald. Maar ik laat me niet uit het veld slaan; ik blijf vechten om leraren hun beroep terug te geven. Aan schoolleiders de belangrijke taak om leraren te blijven motiveren. Dat is misschien door de tegenstribbelingen van de politiek niet altijd even makkelijk, maar wel van onschatbare waarde. Aan mij en aan mijn collega-Kamerleden de opdracht om vanuit Den Haag deze taak te vergemakkelijken.

Reageren? Mail naar p.vanmeenen@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim