Meer tevreden medewerkers in onderwijssector

Nederlanders die in het onderwijs werken, zijn meer tevreden over hun werk dan een jaar geleden. Ze zijn positiever over collegialiteit en loyaler richting hun werkgever. Het percentage werknemers in het onderwijs dat van plan is over twee jaar nog bij dezelfde school te werken, steeg van 42 naar 47 procent. De rol van het management is belangrijker geworden voor medewerkers.

Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Integron, onder andere uitgevoerd binnen de onderwijssector. Opmerkelijk is dat medewerkers in het onderwijs hun prioriteiten ten aanzien van tevredenheid hebben verlegd. Voldoening uit het werk en een collegiale sfeer zijn nog steeds de belangrijkste criteria, maar afwisseling speelt een minder belangrijke rol (van plaats 3 naar 9 in de top 10 van kernverwachtingen), terwijl betrouwbaarheid van het management (van 14 naar 3) veel belangrijker wordt gevonden. Collegialiteit onderling is belangrijker geworden (van 15 naar 6) in 2008 en wordt ook hoger gewaardeerd dan een jaar geleden. Het nationale medewerkertevredenheidsonderzoek geeft jaarlijks een beeld van de verwachtingen die medewerkers van hun werkgever hebben. Het onder 4.400 werknemers in elf branches uitgevoerde onderzoek laat zien hoe het gesteld is met de werkgever-werknemersverhouding. Het totaal van alle tevredenheidsindicatoren laat nauwelijks verschil zien tussen 2007 en 2008. Er is echter wel sprake van verschuivingen. Uit de doorsnede naar sector komen significante verschillen naar voren. Het onderwijs geeft echter een constant beeld, waarbij op alle criteria een lichte stijging wordt gemeten. De onderzoekers zijn vooral verrast dat de inspanningen van werkgevers om werknemers aan zich te binden, niet of nauwelijks zijn toegenomen. Basisverwachtingen, zoals een leidinggevende die toegankelijk is en afspraken nakomt en de samenwerking binnen afdelingen, zijn gedaald ten opzichte van 2007. Rob Fest, Performance Consultant bij Integron: “Ook al haalt de economische teruggang nu even wat druk van de arbeidsmarkt, de demografische voorspellingen veranderen niet. Het aanbod van hoogopgeleiden en mensen met vakmanschap zal blijven krimpen. Werkgevers zullen hun menselijk kapitaal beter moeten benutten om hun concurrentiepositie te behouden. Dat geldt zeker voor het onderwijs. Om te zorgen voor voldoende capaciteit, wordt veel geld gestoken in werving. Het is des te schrijnender dat investeren in leiderschap en echte aandacht voor werknemers zo onderbelicht blijft. Het feit dat werknemers in het onderwijs de betrouwbaarheid van het management in de top 3 van kernverwachtingen plaatsen, spreekt wat mij betreft boekdelen.”

Meer informatie en gedetailleerde resultaten per sector zijn te vinden in op www.integron.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.