De beleidsregel ‘Experiment fl exibiliseren onderwijstijd’ is aangepast. Vanaf 1 augustus 2012 is het aantal experimenten uitgebreid.

Zeven basisscholen zijn vanaf 1 augustus 2011 gestart met een experiment rond het flexibiliseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen 52 weken per jaar open zijn en de lesuren, die zij in de zomervakantie aan de kinderen geven, laten meetellen in het totaal van de lesuren van het schooljaar. Daarnaast hebben deze scholen de toestemming om te werken met 4-daagse schoolweken. Het experiment heeft een looptijd van drie schooljaren, tot augustus 2014. Omdat een aantal scholen voor komend schooljaar aanvragen heeft ingediend voor deelname aan het experiment, is de beleidsregel uitgebreid naar 15 experimenten. Zo kunnen er met ingang van 1 augustus 2012 nog acht basisscholen extra aan het experiment deelnemen. Voor deze scholen duurt het experiment twee schooljaren. De uitbreiding biedt ook de mogelijkheid om bredere conclusies te trekken uit het experiment.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’