Dit najaar veranderen de herregistratiecriteria van het Schoolleidersregister PO, zodat er meer ruimte en flexibiliteit voor schoolleiders ontstaat.

Schoolleiders hoeven straks niet meer te kiezen voor drie professionaliseringsthema’s. Het wordt mogelijk je helemaal in één onderwerp te verdiepen of in meerdere onderwerpen. In het nieuwe register dat in het najaar live gaat is een catalogus opgenomen met gecertificeerd professionaliseringsaanbod. Hierin toont het Schoolleidersregister PO straks wat de leerdoelen zijn van een opleiding. Zo kan iedere schoolleider kiezen voor aanbod dat het best aansluit bij de eigen leerdoelen. Schoolleiders die wél willen kiezen voor aanbod via de professionaliseringthema’s kunnen dat overigens gewoon blijven doen. En zij die al beschikken over een certificaat hoeven niet meer eerst door een heel keuzemenu voordat ze het certificaat kunnen uploaden. Het wordt gemakkelijker om een opleiding te selecteren en het certificaat te uploaden.

Herregistreren
Een schoolleider kan straks herregistreren als hij honderd punten heeft gehaald. Al het aanbod krijgt straks een herregistratiewaarde toegekend, uitgedrukt in punten. Nieuw is dat ook de studiebelasting meegewogen wordt. De waarde van bestaand aanbod is vergelijkbaar met de waarde die het nu heeft. Het kan dus niet gebeuren dat een cursus of opleiding die schoolleiders al hebben gevolgd of waar ze nog mee bezig zijn opeens minder (of meer) waard wordt.
De mogelijkheid van valideren van informeel leren blijft natuurlijk bestaan.
De professionaliseringsthema’s vormen straks – net als nu – het inhoudelijke referentiepunt voor de certificering van professionaliseringsaanbod. Schoolleiders hoeven dus niet meer te kiezen voor professionaliseringsthema’s. In het register is straks wel te zien wat het verband is tussen professionaliseringsaanbod en de professionaliseringsthema’s.

De nieuwe herregistratiecriteria gaan in als het nieuwe register live gaat. Dat zal naar verwachting in oktober 2020 plaatsvinden. Na de zomervakantie volgt meer informatie en in het najaar worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Gerelateerd nieuws