Meer ongelukken tijdens gymles

Jaarlijks 7.500 basisschoolleerlingen behandeld
De ongevalcijfers in het bewegingsonderwijs laten een stijgende lijn zien. In de periode 2003-2007 is sprake van een toename van het aantal ongelukken met 47 procent, meldt de Stichting Consument en Veiligheid. Een mogelijke verklaring is dat kinderen meer lijken te bewegen.

Tussen 2003 en 2007 zijn na een ongeluk tijdens bewegingsonderwijs jaarlijks circa 14.000 leerlingen behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis, waarvan 7.500 afkomstig uit het primair onderwijs. Mogelijke andere oorzaken van de toename zijn: groepsgrootte, geschiktheid van de accommodaties en de staat van de toestellen, het gedrag van leerlingen en de mate van het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig hebben om veilig te bewegen en sporten. Het merendeel van de ongelukken gebeurde in de gymzaal of een sporthal. Eén op de tien op een sportveld. Zes van de tien leerlingen hebben letsel opgelopen door een val. Bijvoorbeeld een val van hoogte uit de ringen, van een wandrek of een val tijdens balspellen. Polsfracturen en fracturen aan de onderarm komen in het primair onderwijs het meest voor. Voor scholen zijn sinds kort praktische handleidingen gratis beschikbaar, waarmee systematisch aandacht kan worden gegeven aan bijvoorbeeld het gedrag van de leerling, de accommodatie waar de lessen worden gegeven en het gebruik en onderhoud van de toestellen. Daarnaast worden in het kader van de campagne Kinderveiligheid van Stichting Consument en Veiligheid `valclinics´ ontwikkeld, die in de tweede helft van dit jaar beschikbaar zijn voor lessen bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.