‘Meer ondersteuning en waardering voor schoolleider nodig’

AVS stuurt brief naar Tweede Kamer die debatteert over Onderwijsbegroting

In aanloop naar het debat over de Onderwijsbegroting op 23 november in de Tweede Kamer heeft de AVS een brief geschreven aan de Tweede Kamerleden. Daarbij wijst AVS erop dat sterke schoolleiders in het onderwijs het verschil maken, in het realiseren van onderwijskwaliteit, en in het zorgen voor medewerkers die met plezier en professionaliteit in de schoolorganisatie werken. In april 2022 heeft AVS het Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda ondertekend. Maar vanwege o.a. het schoolleiderstekort zijn er extra maatregelen nodig voor schoolleiders.

AVS-voorzitter Karin Straus schrijft in de brief: “In het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt in het onderwijs is de schooldirecteur ook de persoon waar de dagelijkse “struggle” om het onderwijs in zijn/haar school op een zo goed mogelijke manier te laten functioneren, bij elkaar komt. Voor AVS is het belangrijk dat de schooldirecteur, die zo wezenlijk is voor wat er in de school gebeurt, in deze “struggle” als eerste geholpen wordt.”

In april 2022 heeft AVS dan ook het Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda van harte mee ondertekend. “Het funderend onderwijs in Nederland is té belangrijk om je ogen te sluiten voor de kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken die er momenteel zijn. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak, waar met de werkagenda een begin mee is gemaakt. In de onderwijsbegroting zien we de afspraken van het Onderwijsakkoord terugkomen. Daar zijn wij blij mee en u mag rekenen op de inzet van AVS om onze bijdrage aan de realisatie van de werkagenda te leveren.”

Omdat het schoolleiderstekort nog groter is dan het lerarentekort (12,9% t.o.v. 7%) zijn er volgens AVS voor de schoolleider nog extra maatregelen nodig:

  • Ondersteuning in de school op administratief, organisatorisch en facilitair vlak.
  • Erkenning en waardering van de belangrijke functie van schooldirecteuren in hun verantwoordelijkheid om de school draaiend te houden.
  • Niet alleen extra aandacht voor zij-instroom van leraren, maar ook voor zij-instroom van schoolleiders.
  • Regionale afstemming samenwerking m.b.t. specifieke arbeidsmarktopgaves ook gericht op schoolleiders, bijvoorbeeld kweekvijvertrajecten.
  • Meer gestructureerde inzet op verdere professionalisering van schoolleiders en schoolorganisaties (Strategisch HRM/HRD).
  • Aandacht voor leiderschap al vanaf de lerarenopleiding/PABO.

Daarnaast steunt de AVS de PO-Raad in de noodkreet dat de slechte staat van de schoolgebouwen in Nederland belemmerend werkt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze noodzakelijke investering geen plek heeft in de Miljoenennota.