De AVS heeft veel reacties gekregen op het actueelbericht in Kader Primair 5 over de Wet Schooltijden. Leden vroegen zich af waarom de AVS blij is met een wet die de scholen de eerste jaren geld gaat kosten. En waarvoor bovendien geen overgangsregeling is afgesproken en geen extra geld wordt uitgetrokken.Begrijpelijke reacties, maar ze gaan voorbij aan de kansen die de nieuwe wet biedt, namelijk:• De vrijheid om de lestijd in onder- en bovenbouw gelijk te trekken;• De mogelijkheid om naast de erkende feestdagen nog zeven vrijdagen vrij te geven;• De mogelijkheid om lesdagen van meer dan 5,5 uur in te voeren;• De kans om het probleem van de compensatieuren voor het personeel voor een groot deel op te lossen;• De gehandhaafde mogelijkheid voor groep 1 en 2 om alle vrijdagen vrij te geven.Om de lestijden in onder- en bovenbouw gelijk te trekken, is een overgangstermijn nodig waarin de onderbouw al meer uren les krijgt en de bovenbouw nog volgens de oude regeling 1000 uur les krijgt. De AVS heeft n van de mogelijkheden voor u in een schema gezet. In dit voorbeeld duurt het vier jaar voordat de lestijd in onder- en bovenbouw gelijk is getrokken. Het ministerie van OCW geeft in een schema aan hoe u in zeven jaar de lestijd in onder- en bovenbouw gelijk kunt trekken. In beide gevallen kost het u 960 uur extra aan te geven lesuren, verspreid over respectievelijk vier of zeven jaar. Op jaarbasis betekent dat maximaal 240 uur extra lestijd (46 fres = ca. t 12.500,). Mogelijk is daar binnen de formatie ruimte voor te vinden, anders biedt lumpsum u de kans daar zelf keuzes in te maken. De AVS beseft dat de situatie voor elke school anders is en dat n schema niet voldoende is om de eigen situatie te berekenen. Daarom hebben we een rekenmodel ontwikkeld, waarin u uit kunt gaan van uw eigen situatie. Het model rekent de consequenties van de gegevens en de gemaakte keuzes voor u door. U vindt het rekenmodel op in hetdossier Schooltijden. De Wet Schooltijden zal binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd worden, zodat scholen voor het schooljaar 2006-2007 hun rooster kunnen aanpassen aan de nieuwe bepalingen.ActueelKader Primair 6 – Februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws