Voor veel Rotterdamse scholen is het huidige aantal lesuren niet voldoende om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Een gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat zeventig procent van de basisscholen en negentig van de middelbare scholen extra lesuren gaan geven om achterstanden weg te werken. Dit meldt Trouw onlangs.

De subsidie van de gemeente van 28,5 miljoen euro is onderdeel van het onderwijsprogramma Leren Loont. In totaal hebben 290 Rotterdamse scholen zich voor de subsidie aangemeld. De scholen zijn vrij te kiezen waarvoor zij het geld willen inzetten: voor leertijduitbreiding, bijscholen van leerkrachten of bijvoorbeeld het vergroten van ouderbetrokkenheid.

Rotterdamse leerlingen hebben een achterstand op gebied van taal en rekenen ten opzichte van scholieren in andere gemeenten. De gemiddelde Cito-score in Rotterdam is 533,5 tegenover 535,3 in de rest van Nederland. In de zeven wijken op Rotterdam-Zuid waar een nationaal programma loopt om de grootste achterstanden weg te werken, ligt die rond de 530,9. Sinds 2012 krijgen die leerlingen al zes tot tien uur extra les, waarna een kleine stijgende lijn is ingezet. Het nationaal programma neemt twintig jaar in beslag.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws