Meer leerlingen en leraren op school na versoepelingen

personeel

Er waren vorige week meer leerlingen en leraren op school dan twee weken geleden, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 600 schooldirecteuren. In totaal is 83 procent van de leraren en leerlingen aanwezig. Schoolleiders zijn blij met de versoepelingen, maar blijven zorgen houden over het personeelstekort, de werkdruk en kwaliteit van het onderwijs. “De wisselende afwezigheid en het structurele tekort aan onderwijspersoneel zorgt voor meer werkdruk en ze de kwaliteit soms onder druk”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

Op negen van de tien scholen zijn leerlingen afwezig en op ruim 8 van de tien scholen zijn niet alle leraren op school. Het gaat om in totaal 17 procent van alle leerlingen en leraren. Circa twee derde ontbreekt vanwege corona-gerelateerde redenen. Twee weken geleden was respectievelijk 26 procent en 23 procent van de leerlingen en leraren niet op school.

Minder klassen naar huis

Nog steeds moest 44 procent van de scholen gemiddeld twee klassen naar huis sturen. In vrijwel alle gevallen, omdat een leraar ziek of om een andere reden afwezig was. “Er is al een regulier personeelstekort, waardoor veel schoolleiders alle zeilen bijzetten om voor iedere klas een leraar te vinden. Ook voor het Nationaal Programma Onderwijs na Corona is personeel nodig, dan vallen er ook nog leraren uit door corona en is er nauwelijks nog vervanging te vinden”, aldus Ingrid Doornbos. “Veel schoolleiders kijken met spanning naar hun telefoon in de hoop dat er geen leraren afmelden. Dan begint de schoolleider namelijk met zoeken naar vervanging binnen het team, buiten het team, gaat hij zelf voor de klas of vraagt hij een onderwijsassistent. Voordat een klas naar huis wordt gestuurd heeft de directeur vaak al veel geprobeerd om het te voorkomen.”

Zorgen over personeelstekort, werkdruk en kwaliteit

Veruit de grootste zorgen zijn er over het personeelstekort (87%), werkdruk (61%) en de kwaliteit van onderwijs (58%).Ook zijn er zorgen over het inlopen van achterstanden (43%), onder het personeel (26%) en over de samenwerking met ouders (7%). Doornbos: “Er is een groot tekort aan leraren, waardoor schoolleiders met hun teams keihard werken om de school draaiende te houden. Daarnaast is er een nog groter tekort aan schoolleiders zelf en zijn zij soms verantwoordelijk voor meerdere scholen, waardoor de werkdruk verder toeneemt en daarmee ook de druk op kwaliteit.” De AVS wil dat schoolleiders beter worden gewaardeerd en dat er op iedere school een schoolleider is. Daarvoor werd eerder actie gevoerd op Het Binnenhof met oog op het regeerakkoord, het actieplan Schooldirecteur Topprioriteit, de Toekomstagenda Schoolleiders en Staat van de Schoolleiders gepresenteerd.

Blij met versoepelingen

Ondanks de problemen is 78 procent van de schoolleiders positief over de versoepelingen die zijn doorgevoerd, 18 procent neutraal en 4 procent negatief. Doornbos: “Schoolleiders zijn over het algemeen blij met de versoepelingen. Zo blijft er ruimte om zoveel mogelijk leerlingen op school te ontvangen. Wel blijft het belangrijk om de werkdruk beheersbaar te houden en de kwaliteit te verhogen. Eerder riepen de AVS al op tot verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs na Corona, voorrang bij een boosterprik, betere ventilatie en meer zelftesten voor alle leerlingen. Te vaak laat de politiek het onderwijs in de kou staan. Naar aanleiding van een eerdere peiling werden over het Nationaal Programma afgelopen weken wel vragen gesteld in de Tweede Kamer en beloofde minister Wiersma actie te ondernemen.

Toegang ouders en blijvende veranderingen

Bijna driekwart van de scholen laat weer ouders toe in de school, waarvan 13 procent alleen in de onderbouw. In twee derde van scholen gaat dat nog niet zoals voor corona. Verschillende scholen hebben de haal- en brengregelingen aangepast nu ze tijdens corona hebben ervaren dat leerlingen vrij goed zelfstandig de school in kunnen komen. Het is één van de wijzigingen waarvan scholen overwegen om ook na corona vaker te hanteren. Ook hopen ze afstandsonderwijs te blijven verzorgen bij ziekte van de leraar of leerlingen, de aangepaste lestijden zoals continuroosters te behouden en vaker online te vergaderen met het team.