Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd.

Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020 gaat dit bedrag al omhoog naar 333 miljoen euro.
Vlak voor de bekendmaking van deze ‘positieve verschuiving’ van de middelen, stuurde de AVS een brief (zie download) naar minister Slob waarin zij een recente peilinguitslag (februari 2019) onder schoolleiders uit het primair onderwijs (ruim 700 respondenten) met hem deelt en vraagt om de werkdrukgelden naar voren te halen. Het besluit van de minister sluit dus naadloos aan bij het verzoek van de AVS op basis van de mening van schoolleiders uit de peiling. Daarin geven zij massaal aan de middelen uit het werkdrukakkoord dit schooljaar – in overleg met het team – te hebben ingezet. Veel scholen zetten het geld in voor extra onderwijsassistenten. Bijna driekwart van de respondenten is tevreden over het werkdrukakkoord. “Het initiatief is prachtig, er wordt bij ons volop gebruik van gemaakt. Maar het budget zou nog ruimer kunnen”, aldus een schoolleider/respondent.
AVS-voorzitter Petra van Haren: “We zien dat de werkdrukmiddelen vrijwel geheel goed en effectief worden ingezet. Gezien de enorme werkdruk die er nog steeds wordt ervaren, hebben wij ervoor gepleit dat de vervolgtoekenning van de werkdrukgelden – afwijkend van het afgesproken tijdpad – naar voren wordt gehaald. Zo krijgen schoolleiders en leraren extra kansen om de werkdruk nog volgend schooljaar verder te verlagen. Vanuit onze achterban horen wij vaak dat het toekennen van de gelden te langzaam gaat. Voor het aangaan van duurzame verplichtingen willen scholen graag al over het hele budget beschikken. Dit kan een belangrijke impuls zijn voor de onderwijsarbeidsmarkt, waar personeelstekorten een werkdrukverhogende factor vormen.”

Extra middelen naar voren gehaald
Een jaar geleden hebben de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, met de PO-Raad en het kabinet het werkdrukakkoord afgesloten. De sector heeft zelf plannen gemaakt om de werkdruk terug te dringen en het kabinet heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Tot schooljaar 2021/2022 ging het om structureel 237 miljoen euro per jaar. Vanaf  schooljaar 2021/2022 zou dat bedrag, afhankelijk van de resultaten, op kunnen lopen tot lopen tot structureel € 430 miljoen per jaar.
Scholen hebben dit eerste schooljaar al zeer positief gereageerd op de werkdrukgelden, blijkt ook uit de recente peiling van de AVS, al blijft de hoge werkdruk in het primair onderwijs een voortdurende zorg. Daarom heeft het kabinet besloten al eerder meer geld beschikbaar te stellen: schooljaar 2019/2020 komt 333 miljoen euro beschikbaar.
Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra mensen aannemen, zoals vakleerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve medewerkers. Schoolteams bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed. De personeelsgeleding van de MR moet met de gekozen oplossing instemmen.

Acties #wijschoolleiders
Hoewel de AVS blij is met het naar voren halen van de gelden, gaan de acties voor meer erkenning voor en waardering van schoolleiders door. Want de eisen van de AVS zijn breder en omvatten naast voldoende ondersteunende functies in de school namelijk ook een eerlijk salaris voor schoolleiders in een gebalanceerd functiehuis en ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie van het onderwijs. Voorzitter Van Haren: “Wij vinden nog steeds nadrukkelijk dat er meer geïnvesteerd moet worden in het funderend onderwijs en de onderwijsarbeidsmarkt. Om de sector aantrekkelijk te laten zijn en het imago te verbeteren, zijn meerdere samenhangende maatregelen en impulsen nodig. Wij waarderen deze stap, maar blijven actievoeren met en voor onze leden en onze sector.”

Downloads

Gerelateerd nieuws