Meer geld voor opleiden OOP tot leraar

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2023 voor het primair onderwijs is verhoogd van 8 miljoen naar 16 miljoen euro waardoor nu 800 OOP’ers de opleiding tot leraar kunnen volgen.

Op basis van de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (voorheen: Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar) kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor het opleiden tot leraar van een onderwijsondersteunend personeelslid dat bij hen in dienst is. Het gaat om een tegemoetkoming in de studiekosten en in de kosten van studieverlof.

De subsidieregeling is in het voorjaar van 2022 geëvalueerd: de meerderheid van de besturen en onderwijsondersteuners die van de regeling gebruik maken, is tevreden: de administratieve lasten zijn laag, de subsidievoorwaarden zijn helder en de tegemoetkoming in de kosten is voldoende.

Meer informatie vind je op de website van DUS-I.
Ook voor het voortgezet onderwijs bestaat een dergelijke regeling. De volledige regeling vind je hier.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden