Er is meer geld beschikbaar gesteld voor de regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012, meldt het ministerie van OCW.

Vanwege het grote aantal aanvragen is het plafond voor de subsidie zij-instroom verhoogd. De regeling Lerarenbeurs stelt leerkrachten in alle onderwijssectoren in staat om met subsidie een bachelor- of masteropleiding te volgen. Daarnaast levert de regeling een bijdrage aan de zij-instroom, zodat onderwijswerkgevers zij-instromers kunnen begeleiden en laten opleiden.

Meer informatie: www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld