Door zowel de uitbreiding van het aantal locaties in de opvang en het intensiveren van het toezicht op de gastouderopvang heeft staatssecretaris Dijksma het budget voor gemeenten voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang met ingang van 2008 structureel met 3 miljoen euro per jaar verhoogd.

Door de zeer sterke groei van de kinderopvang is het aantal nieuwe locaties (bso, gastouderopvang) dat door de GGD geïnspecteerd moet worden sterk toegenomen. Dit heeft gevolgen voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang. De GGD kampt hierdoor bijvoorbeeld met een gebrek aan capaciteit voor reguliere (vervolg)inspecties, omdat zij voorrang moeten geven aan de controle op de uitbreiding van de opvang. Daarom heeft staatssecretaris Dijksma het budget voor gemeenten voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang met ingang van 2008 structureel met 3 miljoen euro per jaar verhoogd. Dit is het resultaat van een bestuurlijk overleg dat eind 2007 plaatsvond met de VNG en GGD Nederland. Het toezicht van de GGD omvat zowel kinderdagverblijven en gastouderbureaus als de buitenschoolse opvang. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijksma verder: “Om het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang te versterken is begin 2006 voor twee jaar subsidie gegeven aan twee projecten van de VNG en GGD Nederland, die bedoeld is voor de gemeenten waar het toezicht achterloopt. Daarmee krijgen gemeenten die dat nodig hebben gericht ondersteuning en wordt de inspectie door de GGD verder verbeterd en gestroomlijnd.” De staatssecretaris zal ook de komende twee jaar deze twee projecten van VNG en GGD Nederland ter versterking van het toezicht met subsidie ondersteunen. Het gaat in totaal om een bedrag van (ook) ongeveer 3 miljoen euro over de jaren 2008 en 2009. Met de verlenging van deze projecten wordt de kwaliteit van kinderopvang verder verbeterd.

In de komende twee jaar gaat de GGD zich onder andere richten op het uitwerken van een model voor risicogestuurd, stimulerend toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Dat betekent dat opvanglocaties die het goed doen minder met toezicht te maken krijgen (vergelijkbaar met het nieuwe toezicht van de Onderwijsinspectie). Zo kan de GGD meer tijd steken in locaties waar intensief toezicht echt nodig is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws