Meer dan 1.100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO, meldt SRPO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) noemen. Zij voldoen aan criteria die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld. Eenmaal geregistreerd blijven zij werk maken van hun professionele ontwikkeling en herregistreren zij iedere vier jaar.

Maandelijks komt de Commissie Registratie bijeen om de registratieaanvragen te beoordelen. Het aantal RDO’s en RADO’s groeit tot nu toe iedere maand met zo’n 200 schoolleiders.
Uit verschillende onderzoeken blijkt: hoe beter de schoolleider, hoe beter de school. Door te investeren in de ontwikkeling van de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po, kan de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Het Schoolleidersregister PO is door de cao-partijen in het po opgericht om het vak schoolleider in het primair onderwijs te versterken en hen te faciliteren om verder te professionaliseren. In iets meer dan een jaar tijd zijn 6.170 van de bijna 8.500 schooldirecteuren in het po in Nederland ingeschreven, met als doel zich uiteindelijk te registeren. Daarnaast hebben 763 besturen zich aangemeld.
Met een afgeronde schoolleidersopleiding, toetsend assessment of EVC-procedure kunnen schoolleiders zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of als Registeradjunct-directeur (RADO). Vervolgens werken zij in vier jaar toe naar herregistratie. Ook dat kan op verschillende manieren. Naast het volgen van een masteropleiding kunnen schoolleiders zich via formeel of informeel leren professionaliseren op zeven thema’s. Deze thema’s zijn in samenspraak met de beroepsgroep vastgesteld. In de cao-afspraken is het registreren verplicht gesteld.

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws