Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoördinatoren om de opleiding tot cultuurbegeleider te volgen. Dat schrijven de bewindslieden van Onderwijs op 23 november aan de Tweede Kamer.
 
Ook is er de komende jaren vijf miljoen voor een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen. Eerder is al bekend gemaakt dat er €1,2 miljoen extra per jaar is voor de impuls muziekonderwijs. Ook voor het cultuuronderwijs op het vmbo is er € 1,2 miljoen per jaar extra.
Steeds meer leerlingen komen in aanraking met cultuur; meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo uitgebreid. De AVS ondersteunt het belang van brede vorming en cultuuronderwijs.
Cultuuronderwijs heeft prioriteit bij OCW. In 2013 is het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ opgezet. Onderzoek wijst uit dat er sinds de start van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op deelnemende scholen meer cultuuronderwijs wordt gegeven en de kwaliteit ervan is verbeterd. Steeds vaker sluit het aanbod van de culturele sector aan op de wensen van scholen zelf.
Voor de periode 2017-2020 ligt, mede naar aanleiding van de dialoog in het kader van Onderwijs2032, de focus van OCW op het verankeren van cultuuronderwijs als integraal onderdeel van het curriculum. De bewindslieden verwijzen hierbij naar een brief die de AVS heeft gestuurd waarin zorgen hierover werden geuit. “De rol van de schoolleiding bij het formuleren en implementeren van cultuurbeleid in de school en ook straks de verankering bij de verdere curriculumontwikkeling is heel belangrijk”, benadrukt AVS-voorzitter Petra van Haren.
Voor de ontwikkeling van de strategische agenda op langere termijn richt OCW, vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, een overleg in met betrokken partijen vanuit overheden, onderwijs en cultuur, waaronder de AVS.
 
Door een subsidieregeling van €25 miljoen kunnen scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van hun muziekonderwijs te vergroten. De regeling is populair, van 557 scholen is dit schooljaar de aanvraag gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017 inschrijven voor het schooljaar 2017–2018.
 

 

Links

Gerelateerd nieuws