Meer budget Erasmus+ voor po en vo

Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15 procent gestegen. In totaal is er in Nederland € 55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo. Dat is ruim 37 procent meer dan in 2017.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via Erasmus+, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport, subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel (Key Action 1) en voor samenwerkings- en uitwisselingsprojecten met buitenlandse scholen (Key Action 2). De verhoging van het budget voor 2018 betekent een grotere slagingskans voor alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.
Alleen de school (of het bestuur) kan een subsidieaanvraag doen; individuele aanvragen van leraren zijn niet mogelijk.


IPV-subsidieregeling mobiliteit loopt af
Na dit schooljaar is het binnen de IPV-regeling helaas niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen binnen het onderdeel mobiliteit. Scholen of besturen die vanaf 2018 subsidie aan willen vragen voor nascholing van personeel in een ander land en/of voor leerlingenuitwisselingen/partnerschappen met scholen in andere landen, kunnen dan gebruik maken van Erasmus+.

Op 13 december aanstaande is er een webinar en op 17 januari 2018 een informatiebijeenkomst. Meer informatie, voorwaarden, aanvraagtermijnen en aanmelden:
www.nuffic.nl
www.erasmusplus.nl
www.internationalisering.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.