Meer allochtonen in hoger onderwijs

Uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs in twaalf jaar tijd verdubbeld is tot bijna 125.000 in het studiejaar 2006/2007. Dit komt neer op ruim een vijfde deel van alle studenten in het hoger onderwijs.

Vooral het aantal niet-westers allochtone vrouwen in het hoger onderwijs is toegenomen. Dit studiejaar stonden 38.000 van hen ingeschreven, ruim drie keer zoveel als in schooljaar 1995/1996. De meeste niet-westerse allochtonen (14 procent) kozen dit jaar voor een opleiding op het gebied van management en personeelsadministratie, zoals studies naar internationale organisaties en handelsbetrekkingen en de studie personeel en arbeid. Verder zijn rechten en maatschappelijke dienst- en hulpverlening geliefd, vooral bij vrouwen. Deze ranglijst van studiekeuze komt vrijwel overeen met die van de autochtone studiegenoten. Uitzondering is dat bij de autochtonen in het hoger onderwijs de opleiding voor leraar in het basisonderwijs het meest populair is (8 procent). In 2005/2006 slaagden bijna 5.000 niet-westers allochtone vrouwen voor het eerst voor een diploma in het hoger onderwijs. Dat is drieënhalf keer zoveel als in 1995/1996. Ook bij de niet-westers allochtone mannen – en de allochtone mannen en vrouwen van westerse afkomst – steeg het aantal geslaagden, zij het in mindere mate. Bij de autochtone studenten steeg in de periode 1995-2005 alleen het aantal geslaagden bij de vrouwen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.