Meer academici voor de klas

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel educatieve minor waardoor meer academici de mogelijkheid krijgen om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerde bachelors krijgen, als zij tijdens hun studie een zogenaamde educatieve minor halen, de bevoegdheid les te geven op de MAVO en de eerste drie jaren van HAVO en VWO.De Tweede Kamer heeft er eerder dit jaar mee ingestemd om vooruitlopend op de wet al te beginnen met de minor voor universitaire bachelor studenten. Dit studiejaar gaan er al tien universiteiten mee van start. De eerste signalen over het aantal studenten dat dit jaar van plan is een educatieve minor te volgen, zijn veelbelovend.De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Persbericht ministerie van onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.