Meer aanmeldingstijd voor ontwikkelscholen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die als ontwikkelschool willen bijdragen aan het curriculum kunnen zich tot 17 november 15.00 uur inschrijven. De aanmeldtijd is verlengd omdat scholen aangaven meer tijd nodig te hebben om een team samen te stellen. Inschrijven voor een ontwikkelteam is niet meer mogelijk, die inschrijfprocedure is op 13 oktober jl. gesloten.
  
Elke ontwikkelschool kiest voor één van de negen leergebieden en wordt daarmee gekoppeld aan één ontwikkelteam. De school reflecteert vanuit de eigen praktijk op voorstellen en ontwikkelt uitwerkingen voor de eigen school. De ontwikkelscholen, bestaande uit schoolteams, reflecteren gedurende het jaar op tussenresultaten van de ontwikkelteams en gaan aan de slag met het leergebied op een manier die aansluit op hun schoolvisie en ambities.
 
De afgelopen maand hebben bijna duizend schoolleiders en leraren zich geregistreerd voor deelname aan Curriculum.nu. In totaal zullen 130 leraren en zo’n 20 schoolleiders, in negen ontwikkelteams, zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De komende weken vindt de selectieprocedure plaats. Medio december wordt bekendgemaakt wie de deelnemers van de ontwikkelteams worden. Begin 2018 beginnen zij aan hun opdracht.
 
Deelnemers aan de ontwikkelteams en –scholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van schoolleiders en leraren kan worden geregeld.
 
Scholen kunnen zich voor de ontwikkelschool aanmelden tot 17 november 15.00 uur via curriculum.nu, waar meer informatie te vinden is over de rol van de ontwikkelscholen.
 
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raak, de AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.