Het aantal aanmeldingen voor de pabo steeg met 33,5 procent, van 5243 vorig jaar tot 7000, in 2020. Dat blijkt uit aanmeldcijfers in het hbo die de Vereniging Hogeschool onlangs publiceerde.

Voor de Pabo is er een stijgend aantal aanmeldingen in alle varianten; voltijd, deeltijd en duaal. De toename in aantal vrouwen (+33 procent) en mannen (+35,2 procent) is ongeveer gelijk. Dat betekent dat de eerder ingezette extra inspanning van hogescholen om mannen te interesseren voor het beroep van leerkrachten in het primair onderwijs, succesvol blijft. Ook de aanmeldingen voor tweedegraads lerarenopleidingen nam toe, met 7,1 procent. Limmen: “Deze studenten gaan pas over vier of vijf jaar aan het werk als leerkracht, dus daarmee lossen we het acute lerarentekort waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op. Daarom blijven de hogescholen ook actief inzetten op flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten”. Het aantal zij-instromers in het onderwijs is ook opnieuw gestegen.

Een ander beroep in de publieke sector met flinke personeelstekorten dat nu populair is, is verpleegkunde (16,7 procent gestegen).

Link

Gerelateerd nieuws