Dit jaar is het aantal aanmeldingen voor de pabo hoger dan de afgelopen jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Mogelijk heeft de coronacrisis geholpen om het vak van leraar zichtbaarder te maken. Maar hiermee is het lerarentekort niet opgelost.

De voltijdopleiding van de pabo ontving zo’n 11 procent meer aanmeldingen dan vorig jaar. In totaal zijn er nu 7000 studenten. Voor de deeltijdopleiding is het 15 procent meer, wat neerkomt op ongeveer 2200 aanmeldingen.

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), dat de cijfers ook heeft, vermoedt dat de coronacrisis heeft geholpen om het vak van leraar zichtbaarder te maken. “Mensen hebben ontdekt hoe belangrijk het beroep is, hoe waardevol en gewaardeerd het weer is en ik denk dat dat tot een verhoogde aanmelding heeft geleid”, zegt voorzitter Barbara de Kort in het NOS Radio 1 Journaal. Ook met het aantal zij-instromers gaat het goed. Op dit moment studeren er ruim 1500 zij-instromers (eerste- en tweedejaars samen) voor het lerarenberoep en zijn er 600 mensen die opgeleid willen worden.

Hoe hoopvol het aantal aanmeldingen ook is, het lerarentekort is er niet mee opgelost. Hiervoor moet naar de oorzaken gekeken worden. Maatschappelijke waardering, een fatsoenlijkesalariëring en werkdruk spelen ook een rol.

Voor de pabo-opleiding is een toelatingstoets verplicht. Door de crisis hebben veel studenten die nog niet kunnen afleggen, maar zij kunnen wel aan de opleiding beginnen. Ze krijgen tot en met december de tijd om de toets alsnog te doen. Halen ze dat niet, dan moeten ze de opleiding verlaten.

Links

Gerelateerd nieuws