Meer aandacht voor cultuur

 Meer aandacht voor cultuur

Steeds meer basisscholen besteden aandacht aan cultuureducatie. De subsidie daarvoor van het ministerie van OCW zetten zij in voor culturele activiteiten, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Bijna driekwart van de scholen heeft inmiddels een cultuurcoördinator. Dat blijkt uit de tweede rapportage ‘Cultuur blijft bewegen’ van de monitor over de Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs die in december 2007 verscheen.

Veel scholen gebruiken een kant-enklaar kunstmenu, sommige passen dat menu aan de eigen wensen aan. Het vakoverstijgend werken op het gebied van cultuureducatie is in opkomst en veel scholen voeren één of meer projecten uit op het gebied van cultuureducatie. OCW stimuleert vanaf 2004 cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van de regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs. Inmiddels doet 80 procent van de scholen mee. Doel van de subsidieregeling is dat aan het eind van het schooljaar 2007/2008 ten minste 90 procent van alle scholen in het primair onderwijs hun visie op cultuureducatie heeft bepaald. 

U kunt de recent verschenen rapportage ‘Cultuur blijft bewegen’ downloaden via de website van onderzoeksbureau Sardes, die de monitor uitvoert in opdracht van het ministerie: www.sardes.nl Voor vragen over de subsidieregeling kunt u terecht bij de AVS Helpdesk 030-2361010

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.