Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig. Landelijk beleid en wetgeving geven onvoldoende richting aan sporten en bewegen op school. De verschillen tussen scholen op dit gebied zijn groot en kunnen tot kansenongelijkheid leiden. Daarom is het nodig om meer aandacht te geven aan sport en bewegen op school. Dat staat in het gezamenlijke advies ‘Plezier in bewegen’ van de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat op 10 september is aangeboden aan minister-president Mark Rutte. Zij raden scholen aan leerlingen in po, vo en mbo twee keer per dag matig intensief te laten bewegen.
 
Kinderen zitten urenlang per dag, spelen weinig buiten en fietsen steeds minder naar school. Dat is een gemiste kans: wie op jonge leeftijd plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl op latere leeftijd. De gevolgen van bewegingsarmoede zijn merkbaar: per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt overgewicht toe. Daarmee neemt ook de kans op welvaartsziekten zoals diabetes type 2 toe.
 
De raden geven aan dat sporten en bewegen beter kunnen worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen. De raden pleiten voor het werken met zogenaamde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie nemen op dit onderwerp.

Sporten en bewegen vormen volgens de drie raden een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. De verschillen tussen scholen op dit gebied zijn nu groot en kunnen op termijn leiden tot kansenongelijkheid. Scholen spelen een belangrijke rol in het aanleren van motorische vaardigheden en een actieve leefstijl. Sport en beweging hoort een vanzelfsprekend en integraal onderdeel te zijn van het onderwijs dat erop gericht is leerlingen te kwalificeren (voorbereiden op werk of een vervolgopleiding), te socialiseren (leren omgaan met elkaar) en te vormen (persoonsvorming).

Gerelateerd nieuws

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend