De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens bijeenkomsten, via de website Onsonderwijs2032.nl en sociale media. Via haar ledenraad en commissie Onderwijs voert de AVS een professionele dialoog vanuit het perspectief van schoolleiders over de curriculumontwikkeling van platform Onderwijs2032.
 
In juni is de ‘Verdiepingsfase Onderwijs 2032’ gestart. Het gaat om een verdieping op het advies over de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs dat in januari 2016 is gepresenteerd. In deze fase wordt bekeken hoe haalbaar en toepasbaar het voorstel van het Platform Onderwijs2032 is in de dagelijkse lespraktijk en hoe leraren denken over het advies en hun rol bij curriculumontwikkeling. Er zijn uiteenlopende activiteiten om het gesprek te voeren met schoolleiders, bestuurders, leraren, leerlingen en andere geïnteresseerden. Bij de gesprekken gaat het om een aantal kernvragen: Hoe denken leraren, schoolleiders, ouders over het advies? Welke rol willen zij zelf vervullen in de ontwikkeling van het curriculum? En wat hebben zij daarvoor nodig?
 
Via haar ledenraad en commissie Onderwijs voert de AVS een professionele dialoog vanuit het perspectief van schoolleiders over de curriculumontwikkeling van platform Onderwijs2032. De Onderwijscoöperatie (OC) voert het gesprek met leraren op verschillende manieren. Alle scholen in Nederland worden opgeroepen om in de Week van het Onderwijs van 4 tot en met 6 oktober op school een eigen dialoog onder leraren te starten. Daarnaast is er een aantal open bijeenkomsten op diverse plaatsen in het hele land (zie onderstaande link). 
 
Daarnaast wordt er bekeken hoe toepasbaar en haalbaar de onderdelen van het advies zijn in de praktijk van het onderwijs, met name vanuit het perspectief van een lerarenteam, vaksectie en de schoolorganisatie als geheel. Welke onderdelen van het advies worden al in de praktijk gebracht en waar liggen de uitdagingen? Een regiegroep van vertegenwoordigers van de PO-Raad en VO-raad, de AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs brengt dit in kaart. De Onderwijscoöperatie is in de regiegroep vertegenwoordigd om de relatie tussen beide trajecten te leggen. Zowel de Onderwijscoöperatie als de Regiegroep rapporteren over de verdiepingsfase. Beide rapporten samen dienen als advies voor het vervolg van Onderwijs2032. De rapporten worden begin november aangeboden aan staatssecretaris Dekker.

Gerelateerd nieuws