Meepraten over onderhandelaarsakkoord LeerKracht!

Vanaf Pinksteren is de AVS bezig met een toer door het land om haar leden te informeren over het onderhandelaarsakkoord LeerKracht! Daarna wordt de mening van de leden gevraagd via een digitale enquête (scholenpanel), om vervolgens eind mei aan minister Plasterk te kunnen melden of de AVS leden instemmen met het bereikte resultaat.

Het AVS bestuur legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies aan de leden voor, maar wenst verdere activiteiten om uiteindelijk toch extra ondersteuning per school te realiseren: “Het bod bleef steken op ongeveer 20 miljoen met `waarschijnlijk´ nog 20 miljoen van de gemeenten, waardoor er maar voor rond de 1.500 tot 1.700 scholen een bedoelde ondersteunende functie kan worden gerealiseerd”, aldus een AVS bestuurder.

De informatiebijeenkomsten zijn erg belangrijk bij het vormen van een mening door de leden zelf. Er zijn nog drie bijeenkomsten te gaan:

o dinsdag 20 mei 2008 van 19.00 tot 21.00 uur in de Nieuwe Buiten Sociëteit te Zwolle

o woensdag 21 mei 2008 van 14.00 tot 16.00 uur in Aristo Zalencentrum te Amsterdam

o woensdag 21 mei 2008 van 19.00 tot 21.00 uur in Aristo Zalencentrum te Utrecht

Aanmelden kan via het antwoordformulier bij de uitnodiging die alle AVS leden per post hebben ontvangen of een e-mail naar ledenraadpleging@avs.nl met daarin minimaal uw naam, relatienummer en welke bijeenkomst u wilt bezoeken.

Vanaf woensdag 21 mei aanstaande om 9.00 uur tot en met maandag 26 mei 13.00 uur kunnen AVS leden hun stem uitbrengen over het bereikte akkoord rondom het actieplan LeerKracht! Dit kan:

o via het AVS Scholenpanel dat u dinsdag 20 mei ontvangt en waarmee u vanaf woensdag 21 mei door middel van de genoemde link uw stem kunt uitbrengen.

o of vanaf woensdag 21 mei direct via www.avs.nl Nadat u uw lidmaatschapnummer heeft ingevuld heeft u toegang om uw stem uit te brengen.

Meer informatie: Dossier LeerKracht! Daar kunt u ook nog steeds de petitie `Wij kunnen niet zonder conciërge of administratieve hulp´ ondertekenen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.