Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies

In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren, onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen in het primair onderwijs plaatsgevonden. De uitkomsten nemen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en werkgeversvereniging PO-Raad mee naar de huidige cao-onderhandelingen. De komende periode worden ook de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunende functies onderzocht en geactualiseerd. De betreffende medewerkers kunnen hierover tussen 13 en 24 mei 2019 meepraten.

De sociale partners willen ook voor de functiebeschrijvingen van conciërges, onderhoudsmedewerkers, intern begeleiders, stafmedewerkers, adviseurs, secretaresses, administratief medewerkers, pedagogisch medewerkers en leraarondersteuners in het primair onderwijs zorgvuldig in kaart brengen wat deze verschillende ondersteuners werkelijk doen, omdat het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is. Medewerkers in genoemde functies worden opgeroepen mee te praten over hun functiebeschrijving. Hiervoor worden in de periode van 13 mei tot en met 24 mei 2019 bijeenkomsten georganiseerd bij de PO-Raad.

 

Links