Onlangs is een jury in het leven geroepen die scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs aan de minister zal voordragen voor het predicaat ‘excellente school’. De jury ontwikkelt momenteel de selectiecriteria en nodigt alle scholen uit hierover mee te denken.

De jury denkt voorlopig aan een vijftal selectiecriteria en hoopt op reactie van scholen te ontvangen op deze voorlopige criteria: 1) de resultaten op verschillende terreinen, 2) de concrete vertaling van de visie van de school op goed onderwijs door de inrichting van het onderwijsproces, 3) de mate waarin dit onderwijsproces bijdraagt aan behaalde resultaten, 4) de situatie waarin de school verkeert (bijvoorbeeld veel achterstands- of zorgleerlingen) en 5) het schoolexcellentiebeleid. Wat de resultaten betreft gaat het de jury enerzijds om resultaten op de verschillende leergebieden en vakken, dus de resultaatgebieden zoals de inspectie ze ook hanteert, maar ook om resultaten op gebieden als burgerschap, sociale vaardigheden, culturele vorming, redzaamheid, probleemoplossend vermogen en dergelijke. Bij deze tweede groep resultaten hecht de jury eraan een vorm van meting en documentatie te hebben. De jury vraagt scholen dan ook naar hun ervaringen met het meten en documenteren van deze resultaten.

Scholen kunnen hun opvattingen en ervaringen ten aanzien van de selectiecriteria tot 1 mei 2012 schriftelijk kenbaar maken via een e-mail aan excellentescholen@regioplan.nl. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/excellente-scholen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd