Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen de verschillende actoren uit de praktijk graag betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeksprojecten.

Meedenken over het onderzoek, bijvoorbeeld bij het opstellen van onderzoeksinstrumenten, het reflecteren op uitkomsten of het inbrengen van actuele vraagstukken? Neem dan deel aan het digitale panel en geeft zelf aan op welke thema’s en voor welke onderwijssectoren u wilt meedenken.

Links

Gerelateerd nieuws