Jouw meedenken is onmisbaar

AVS is op zoek naar jou. Naar schoolleiders die niet alleen een duidelijke missie en visie hebben, maar ook hun steentje willen bijdragen aan een positieve verandering. Wil jij AVS voeden met jouw ideeën over geweldig onderwijs, bezielend leiderschap, beter personeelsbeleid en een sterke positie van schooldirecteuren (ook op financieel vlak)? Sluit je dan als vrijwilliger aan bij één van onze commissies. Daar profiteer je zelf ook van!

AVS zet schoolleiders in positie, maar dat kunnen we alleen doen sámen met jou. Binnen AVS zijn verschillende directeuren en andere leidinggevenden uit het onderwijs actief als vrijwilliger in diverse commissies, die allemaal hun eigen speerpunt hebben: Onderwijskwaliteit en Leiderschap, Arbeidsvoorwaarden en Personeel en Duurzaam vitaal.

Elke commissie telt ongeveer vijftien schoolleiders, die zo’n zes keer per jaar (online) samenkomen om elkaar bij te praten over de belangrijkste thema’s die dan spelen. Voor AVS zijn deze commissies een belangrijke leeflijn met de achterban. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van AVS. Zo zorg jij ervoor dat wij nog betere activiteiten voor schoolleiders kunnen ontwikkelen en scherp je onze standpunten aan die wij namens de schoolleider in overlegorganen en de media uitdragen. 

Schoolleiders zelf merken dat ze in zo’n commissie een waardevol netwerk aantreffen met bevlogen collega-directeuren uit alle delen van het land. Die collega’s vormen een inspiratiebron. Je leert hoe zij leidinggeven en hoe zij problemen oplossen. Op die manier geef je je kennis en kunde een nieuwe impuls en versterk je je visie op onderwijs en leidinggeven op jouw school. Dus sluit je aan!

Commissie Onderwijskwaliteit en Leiderschap 

De commissie Onderwijskwaliteit zoomt in op actuele onderwijsvraagstukken en de maatschappelijke opdrachten (zoals kansengelijkheid en inclusief onderwijs) die op scholen spelen. De schoolleiders die in deze commissie meedenken en doen, nemen mogelijke oplossingen voor uiteenlopende dilemma’s onder de loep en kijkt wat AVS hierin voor schoolleiders kan betekenen. Wil jij aan deze commissie je steentje bijdragen?

Meld je aan bij Lambert van der Ven: l.vanderven@avs.nl

Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid 

Ben jij een schoolleider die zijn team én zichzelf graag in de watten legt met prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mooie ontwikkelingsmogelijkheden binnen budget? Denk dan mee over de cao-ontwikkelingen, de relatie bestuur-schoolleider (bevoegdheden), medezeggenschap en hoe je een lekker werkklimaat op jouw school creëert.  De leden van deze commissie zetten zich in voor een sterke arbeidsrechtelijke positie van schoolleiders en stimuleren de kennis en kunde van zichzelf en vakgenoten rondom personeelsbeleid en -behoud.  Meedoen?

Meld je aan bij Frank Koelen: f.koelen@avs.nl

Commissie Duurzaam vitaal 

Ben jij (bijna) met pensioen, maar wil je nog betrokken blijven in het onderwijswerkveld? Wil je je persoonlijke ervaring en expertise delen? Of ervaar je knelpunten in je werk en functioneren in de laatste fase van je loopbaan? Dan is de commissie ‘Duurzaam vitaal wellicht iets voor jou. De commissie zet zich in voor diverse projecten en organiseert jaarlijkse activiteiten. Ook geeft ze advies aan het AVS-bestuur over diverse thema’s, zoals pensioenen en (duurzame) vitaliteit. Wil jij actief worden bij de commissie Duurzaam vitaal?

Meld je aan bij Lianne ter Steeg: l.tersteeg@avs.nl 

Meer info

Alleen AVS-leden kunnen deelnemen aan een commissie en dat doe je als vrijwilliger. Daarvoor ontvang je een vervangings- en reiskostenvergoeding.  

Wil je meer weten? Neem contact op met AVS: 030 – 236 10 10.

Link