De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen. Op 99 procent van de scholen zijn medezeggenschapsraden (MR’s) aanwezig, die een geaccepteerde en gewaardeerde functie kennen en serieus genomen worden door de leden en door het bevoegd gezag. Dit blijkt uit een wettelijke evaluatie van de WMS, sinds deze in 2007 is ingevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat 85 procent van de MR’en positief of neutraal staat tegenover de stelling dat de positie van de MR in de afgelopen jaren is verbeterd. Alle betrokkenen – ouders, leerlingen en personeel – oordelen verder positief over de kwaliteit van medezeggenschap op scholen. Ze geven deze het rapportcijfer van gemiddeld een 7,2.

Bezetting
Het bezetten van de zetels voor personeel is vrijwel nergens een probleem. De bezettingsgraad nadert hier de 100 procent. Dit geldt ook voor de zetelbezetting van ouders in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs blijft 10 procent van de zetels voor ouders en 20 procent van de zetels voor leerlingen onbezet. In het speciaal onderwijs liggen deze cijfers voor ouders en leerlingen beide op 16 procent. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) blijven veel zetels voor leerlingen onderbezet en een deel van de ouderzetels. Het vervullen van alle zetels van ouders en leerlingen blijft lastig. Om verbeteringen in de uitvoering van de WMS te realiseren, zal minister Van Bijsterveldt partijen vragen om gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen waarin de mogelijkheden van een voorlichtings- en wervingscampagne nadrukkelijk worden meegenomen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws