Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen. Goed werkgeverschap en betrouwbaar financieel beheer en beleid zijn daarvoor randvoorwaarden. Zo bezien is medezeggenschap dan ook partnerschap: besturen en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden zijn partners in het realiseren van goed onderwijs. Partners; gelijkwaardig maar niet gelijk. Ieder van deze partners heeft immers zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en zijn of haar eigen rol in het proces van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en de uitvoering in de school of in de groep.

Over de rol en de verantwoordelijkheid van één van die partners, de (G)MR, gaat het in deze brochure. Wat vraagt lumpsum van de (G)MR en van de individuele leden van die raad? Gaat het alleen nog maar om geld of blijft het, ook nu in het primair onderwijs de lumpsumfinanciering is ingevoerd, gaan om de kern: goed onderwijs? Moet je `semi-professionals´ in je (G)MR halen of kun je ook in de toekomst blijven uitgaan van vertegenwoordiging vanuit de ouders en de personeelsleden? Vragen waar veel (G)MR-en mee worstelen wanneer ze beginnen met hun oriëntatie op lumpsum.

Voor een goed begrip: deze brochure gaat níet over het nieuwe systeem van wetgeving dat wordt aangeduid als de `WMS´ (Wet Medezeggenschap op Scholen); daarover is een ándere brochure beschikbaar, die is ontwikkeld en uitgebracht door de `projectorganisatie Wet Medezeggenschap op Scholen´. Deze brochure is tot stand gekomen in nauw overleg met de onderwijsvakorganisaties en de ouderorganisaties. Heeft u vragen over de inhoud van de brochure, neemt u dan contact op met hen of met één van de organisaties die deel uit maken van de projectorganisatie. Alle namen en contactgegevens vindt u achterin deze brochure.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws