Binnen elke school spelen complexe vraagstukken die een beroep doen op de onderzoekende houding van schoolleiders, intern begeleiders en leraren. Samen op zoek gaan naar oplossingen zorgt voor een leerrijke ervaring en leidt tot verbetering en vernieuwing. Deze nieuwe tweedaagse masterclass geeft leidinggevenden inzicht in het stimuleren van praktijkgericht onderzoek in de school.

Hoe geef je vorm aan Passend onderwijs? Hoe voer je gepersonaliseerd leren in met behulp van ict? Hoe werk je aan professionalisering via informeel leren? “Het belang van onderzoek op scholen wordt steeds groter”, signaleert universitair hoofddocent dr. Arnoud Evers van het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. “Een onderzoekende houding van professionals op de werkvloer werkt als vliegwiel voor innovatie en verbeteringen in de dagelijkse schoolpraktijk.” Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen schoolleiders en leraren. Door leraren nauw te betrekken bij onderzoek naar vraagstukken waar zij zelf mee te maken hebben, stimuleren schoolleiders eigenaarschap, experimenteerdrang, dialoog en sporen ze (onbenutte) talenten binnen de school op. Evers: “Leidinggevenden die een onderzoekende cultuur willen creëren hebben zowel onderzoeksvaardigheden nodig als capaciteiten om onderzoek te kunnen beoordelen en aanjagen. In de masterclass gaan we in op goede voorbeelden daarvan.”

Op de eerste dag krijgen deelnemers kennis aangereikt over verschillende onderzoeksmethodieken, het verkrijgen en analyseren van data (zoals uit leerlingvolgsystemen, Vensters voor Verantwoording, eigen enquêtes) en ontwerpen ze een onderzoeksvoorstel voor een relevant vraagstuk in hun school. In een tussenliggende periode van zes weken werken de deelnemers hun onderzoeksplan uit of begeleiden (pabo)studenten of teamleden hierin die voor hun opleiding/master onderzoek doen. Evers: “Schoolleiders kunnen in die fase eventueel de docenten en andere schoolleiders uit de masterclass die werken aan een vergelijkbaar vraagstuk, raadplegen.” In de tweede (reflectie)bijeenkomst worden de onderzoeken gepresenteerd, is er ruimte voor feedback en het delen van mogelijke oplossingen. Na afloop zijn deelnemers in staat een visie te ontwikkelen op onderzoek doen binnen de school en daar handen en voeten aan te geven.

Dr. Arnoud Evers verzorgt de masterclass samen met prof. dr. Marjan Vermeulen van het Welten-instituut.

Doelgroep: leidinggevenden po en vo. Het is aan te bevelen de masterclass te volgen met meerdere deelnemers van een school, zoals een directeur met een adjunct-directeur, ib’er of leraar met leidinggevende taken (bouwcoördinator).
Data: 5 maart en 16 april 2018
Thema Schoolleidersregister PO: deelthema ‘Onderzoeksmatig werken’ (ter validering voor formeel leren)
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/praktijkgerichtonderzoek

Gerelateerd nieuws