In samenwerking met Versterking medezeggenschap, een initiatief van de gezamenlijke onderwijsorganisaties, organiseert de AVS op 18 en 26 februari 2019 twee masterclasses Schoolleiders en MR. Het doel van deze masterclass is dat schoolleiders inzicht krijgen in hoe ze constructieve tegenspraak kunnen organiseren.
 
Van belang daarbij is dat schoolleider en MR de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen en goed kunnen samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de praktijk blijkt dat de rol van schoolleider cruciaal is in het medezeggenschapsproces en dat de school veel baat heeft bij een MR die als stevige tegenhanger van het bestuur optreedt en het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie haalt.
 
Onderwerpen
Tijdens de masterclass komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen
  • de afstemming van jaarplan en activiteitenplan
  • het voorbereiden van de overlegvergadering
  • het creëren van draagvlak
  • de organisatie van een ouderraadpleging.

 
De masterclasses vinden plaats op 18 en 26 februari van 13.30-16.00 uur op het AVS-kantoor, Herenstraat 35 in Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: versterkingmedezeggenschap@gmail.com met vermelding ‘masterclass schoolleiders’ en de gewenste datum.
 
Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms: ga naar ‘contactformulier Versterking medezeggenschap’ (zie downloads). (Gratis) begeleiding aanvragen via het project kan via ‘Aanvraagformulier ondersteuning’.

Links

Gerelateerd nieuws